Urząd Dozoru Technicznego – co to jest UDT?

urząd dozoru technicznego
Czym jest Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego - przeczytaj nasz krótki artykuł i dowiedz się co to jest UDT

W dzisiejszych czasach, kiedy technologia rozwija się w zawrotnym tempie, bezpieczeństwo i jakość urządzeń technicznych stają się coraz ważniejsze. W Polsce Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest instytucją państwową, która ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia ludzi oraz środowiska poprzez kontrolowanie jakości i bezpieczeństwa urządzeń technicznych. W artykule przedstawimy, czym zajmuje się UDT, jakie obowiązki ma w 2024 roku, oraz jak uzyskać uprawnienia UDT na operatora.

Spis treści:

Czym zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego?

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest instytucją państwową z siedzibą w Warszawie, działającą na podstawie ustawy o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. UDT ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń technicznych, a także ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) zajmuje się szeregiem zadań związanymi z kontrolą jakości i bezpieczeństwem urządzeń technicznych. W ramach swojej działalności UDT przeprowadza badania i kontrole urządzeń technicznych, które podlegają dozorowi technicznemu w fazie ich eksploatacji oraz nadzoruje naprawy i modernizacje tych urządzeń. UDT ma również uprawnienia do nadzoru nad wytwarzaniem urządzeń technicznych, które podlegają dozorowi technicznemu i nie są objęte dyrektywami UE.

UDT uprawnia zakłady do wytwarzania, naprawy oraz modernizacji urządzeń technicznych, a także poświadcza kwalifikacje osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących prace związane z obróbką materiałów (np. spawanie, lutowanie, zgrzewanie, obróbka plastyczna, obróbka cieplna). UDT uzgadnia także programy szkoleń dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

UDT zajmuje się popularyzowaniem wiedzy związanej z bezpieczną obsługą urządzeń transportu bliskiego oraz prowadzi ewidencję eksploatowanych urządzeń technicznych. Urząd Dozoru Technicznego analizuje przyczyny i skutki uszkodzeń urządzeń technicznych oraz inicjuje działania mające na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników.

UDT pełni także funkcję nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów o dozorze technicznym oraz prowadzi ewidencję oraz uznaje laboratoria przeprowadzające badania niszczące i nieniszczące (NDT) urządzeń technicznych.

Historia UDT - jak powstał i zmieniał się Urząd Dozoru Technicznego?

Oto lista najważniejszych wydarzeń i zmian w historii Urzędu Dozoru Technicznego:

 1. 1951 r. – powstanie Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) jako organu nadzoru technicznego w Polsce.
 2. Lata 50. – UDT skupia się głównie na kontroli jakości maszyn i urządzeń, a także budynków użyteczności publicznej.
 3. Lata 70. i 80. – UDT rozszerza swoje działania na kontrolę bezpieczeństwa i jakości wyrobów przemysłowych oraz na nadzór nad obiektami infrastruktury przemysłowej.
 4. 1991 r. – UDT zostaje przekształcony w państwową jednostkę budżetową.
 5. Lata 90. – UDT rozpoczyna proces modernizacji i restrukturyzacji, powstają m.in. jednostki certyfikujące, laboratoria badawcze oraz nowoczesne centra szkoleniowe.
 6. 2000 r. – UDT zostaje przekształcony w agencję wykonawczą podlegającą Ministrowi Gospodarki.
 7. 2004 r. – UDT zostaje przekształcony w samodzielny podmiot prawa publicznego.
 8. 2012 r. – UDT przechodzi restrukturyzację, w wyniku której powstają nowe działy i jednostki.
 9. 2019 r. – UDT obchodzi 68. rocznicę powstania.

W ciągu swojej historii UDT przeszedł wiele zmian, dostosowując się do zmieniających się warunków i potrzeb rynku oraz przepisów prawa. Obecnie UDT jest jednym z najważniejszych organów nadzoru technicznego w Polsce, a jego zadania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń technicznych oraz ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Jakie obowiązki ma UDT w 2024 roku?

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) kontroluje wiele urządzeń technicznych, w tym m.in. maszyny i urządzenia służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu. Przykłady takich urządzeń to suwnice, wciągarki, żurawie, dźwigniki, wyciągi towarowe, podesty ruchome, schody i chodniki ruchome, wózki jezdniowe, przenośniki okrężne kabinowe i platformowe, dźwigi do transportu osób lub ładunków, wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych, oraz wiele innych.

UDT sprawuje kontrolę nad urządzeniami związanymi z transportem, w tym kolejami linowymi i pomostami ruchomymi w przystaniach promowych.

UDT kontroluje również urządzenia ciśnieniowe, które zawierają ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, oraz zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki z nadciśnieniem do 0,5 bara.

Wszystko to oznacza to, że UDT dba o bezpieczeństwo i jakość urządzeń, które podlegają podwyższonemu ciśnieniu i mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. UDT przeprowadza badania i kontrole tych urządzeń, aby zapewnić ich bezpieczne i skuteczne działanie oraz ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

UDT w 2024 roku - zmiany i kierunki rozwoju

UDT w 2024 roku nadal pełni funkcję nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów o dozorze technicznym oraz uzgadnia laboratoria przeprowadzające badania niszczące i nieniszczące urządzeń technicznych. UDT także nadal uprawnia zakłady do wytwarzania i naprawy urządzeń technicznych, a także poświadcza kwalifikacje osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Wraz z postępem technologicznym i rozwojem nowych urządzeń technicznych, UDT wciąż musi dostosowywać swoje działania do zmieniających się potrzeb i wymagań. W 2024 roku UDT może skupiać swoje działania na nowych dziedzinach, takich jak urządzenia związane z energetyką odnawialną czy nowymi technologiami, takimi jak robotyka czy sztuczna inteligencja.

Jak uzyskać uprawnienia UDT w 2024 roku?

Uzyskanie uprawnień UDT na operatora wymaga spełnienia określonych wymagań i przejścia przez szkolenia i egzaminowania. Aby zostać operatorem UDT, należy przejść następujące kroki:

 1. Wybierz odpowiedni rodzaj urządzenia: UDT wydaje uprawnienia na operatorów różnych rodzajów urządzeń, takich jak wózki widłowe, dźwigi wieżowe, podnośniki koszowe, itp. Wybierz urządzenie, na którym chcesz pracować i upewnij się jaka kategoria uprawnień UDT obejmuje urządzenie które chcesz obsługiwać.
 2. Ukończ odpowiednie szkolenie w Certo.pl: UDT wymaga, aby operatorzy przeszli przez specjalistyczne szkolenie i kursy, które zapewnią im wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego obsługiwania wybranego urządzenia podlegającego przepisom UDT.
 3. Zdaj egzamin teoretyczny i praktyczny: Po ukończeniu szkolenia, należy zdać egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją UDT. Egzamin sprawdza wiedzę i umiejętności operatora w zakresie bezpiecznego obsługiwania urządzenia.
 4. Zdobądź certyfikat: Po zdanym egzaminie, UDT wyda zieloną legitymację UDT wielkości dowodu osobistego (tzw. certyfikat UDT)  uprawniający do obsługi wybranego urządzenia. Certyfikat jest ważny przez określony czas (5 lat urządzenia specjalizowane i 10 lat urządzenia ogólnego przeznaczenia). Pamiętaj także że zgodnie z nowymi przepisami uzyskane uprawnienia nie są już bezterminowe i podlegają okresowemu przedłużeniu.

Warto pamiętać, że operatorzy urządzeń muszą stale dbać o swoją wiedzę i umiejętności, aby pozostać operatorami zatwierdzonymi przez UDT.

Zobacz nasze szkolenia w tym zakresie

Operator podestu nożycowego (podest przejezdny)

Kurs operatora podestów nożycowych to kompleksowe szkolenie zapewniające umiejętność obsługi i bezpiecznej pracy na wysokościach.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobywasz uprawnienia do obsługi podestów
 • Zyskujesz kwalifikacje pożądane na rynku pracy
 • Zwiększasz swoją wiedzę i umiejętności
Operator podestu ruchomego przejezdnego
Kurs operatora podestu nożycowego
5.0 (125)
 • Indywidualny termin szkolenia
 • Indywidualna lokalizacja szkolenia
 • Uprawnienia UDT
Już od 395 zł/os

Operator suwnic ogólnego przeznaczenia

Zdobądź uprawnienia operatora suwnic ogólnego przeznaczenia. Znajdź nową pracę, dzięki ważnym kwalifikacjom.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zyskasz uprawnienia do obsługi suwnic
 • Poznasz podstawowe zasady BHP
 • Nabędziesz praktyczną i teoretyczną wiedzę
Kurs operatora suwnicy
Kurs operatora suwnic ogólnego przeznaczenia
5.0 (99)
 • Indywidualny termin szkolenia
 • Indywidualna lokalizacja szkolenia
 • Uprawnienia UDT
Już od 395 zł/os

Operator dźwigów budowlanych oraz dźwigów towarowo-osobowych

Zdobądź uprawnienia operatora dźwigów budowlanych oraz dźwigów towarowo osobowych. Pracuj bezpiecznie i zgodnie z przepisami UDT.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobywasz certyfikat UDT
 • Nabędziesz praktyczną i teoretyczną wiedzę
 • Zwiększysz swoją atrakcyjność na rynku pracy
Szkolenie na operatora dźwigów budowlancyh
Operator dźwigów budowlanych oraz dźwigów towarowo-osobowych
5.0 (55)
 • Indywidualny termin szkolenia
 • Indywidualna lokalizacja szkolenia
 • Uprawnienia UDT
Już od 495 zł/os

Operator wózka jezdniowego ogólnego przeznaczenia

Zacznij pracę jako operator wózka jezdniowego ogólnego przeznaczenia. Zdobądź nowe kwalifikacje z Certo.pl

Korzyści ze szkolenia:

 • Podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe
 • Nauczysz się pracy z wózkiem widłowym
 • Zwiększysz swoją atrakcyjność na rynku pracy
Kurs UDT - operator wózków jezdniowych ogólnego przeznaczenia
Operator wózka jezdniowego ogólnego przeznaczenia
5.0 (289)
 • Indywidualny termin szkolenia
 • Indywidualna lokalizacja szkolenia
 • Uprawnienia UDT
Już od 395 zł/os

Operator żurawia stacjonarnego

Kurs dedykujemy osobom, chcącym podnieść kwalifikacje zawodowe i nabyć zaświadczenie kwalifikacyjne jako Operator żurawia stacjonarnego

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobędziesz kwalifikacje operatora
 • Zyskujesz kwalifikacje pożądane na rynku pracy
 • Zwiększysz swoje szanse na rynku pracy
kurs Operator żurawia
Operator żurawia stacjonarnego
5.0 (63)
 • Indywidualny termin szkolenia
 • Indywidualna lokalizacja szkolenia
 • Uprawnienia UDT
Już od 395 zł/os

BAZA WIEDZY

Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PKM.EDU.PL
Start
Infolinia
0 Koszyk
0 Ulubione
Moje konto