Operator dźwigów budowlanych oraz dźwigów towarowo-osobowych

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 25 opinii
Cena od: 300

Forma: Stacjonarne

Status: Dostępne

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

ID: S-UDT-510

Produkt / szkolenie obejmuje:
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Dla grup zorganizowanych
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin stacjonarny
Kurs na suwnic UDT

Operator wind oraz dźwigów

podstawowe informacje o kursie na windy

Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) w tym dźwigi towarowe oraz budowlane mogą być obsługiwane przez osoby które przeszły odpowiednie przeszkolenie, posiadły niezbędne wiadomości w zakresie teorii oraz praktyki związane z obsługą i bezpieczeństwem pracy dźwigów oraz uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzenia kwalifikacji podczas egzaminu przeprowadzanego przez oddział terenowy UDT.

Dźwig budowlany to urządzenie przystosowane do przemieszczania ludzi i ładunków w pionie (jest to tzw. dźwig osobowo – towarowy) lub do przemieszczania wyłącznie ładunków (tzw. dźwig towarowy). Przemieszczane ładunki lub ludzie znajdują się w kabinach lub na pomostach.

Nazwa potoczna dla dźwigu budowlanego / towarowego: winda.

Pamiętaj: każdy dźwig budowlany podlegają dozorowi technicznemu.

Urząd Dozoru Technicznego – co to za instytucja?

Urząd Dozoru Technicznego to państwowa instytucja, której celem jest kontrola bezpieczeństwa oraz zapewnienie prawidłowego działania urządzeń i instalacji technicznych, podlegających nadzorowi technicznemu.

Działania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) reguluje ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. POBIERZ: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Logo Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)

Ukończenie kursu pozwala na obsługę dźwigów typu:

Kurs na windy towarowe

Dźwig budowlany

“winda budowlana”

Windy towarowe - szkolenie i egzamin UDT

Dźwig osobowo-towarowy

“winda osobowa”

Czego się nauczysz

 • kurs ma na celu zapoznanie operatorów z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obsługi wind towarowych oraz wind budowlanych,
 • ugruntowanie wiedzy dotyczącej budowy dźwigów, ich charakterystyki technicznej, mechanizmów i urządzeń zabezpieczających w tym m.in.:
  – oceny stanu technicznego dźwigu przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
  – bezpiecznej obsługi dźwigu
  – optymalnego wykorzystania możliwości technicznych dźwigów
  – identyfikacji zagrożeń występujących podczas pracy
  – ​postępowanie w sytuacjach awaryjnych występujących podczas obsługi
 • nabycie umiejętności bezpiecznego sterowania windą.

Korzyści ze szkolenia

 • Nabycie praktycznej umiejętności obsługi dźwigów,
 • Poznanie podstawowych zasad BHP,
 • Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi wind.

Cel szkolenia

Kursant otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne UDT, które jest ważne w każdym zakładzie pracy w Polsce. Zaświadczenie uprawnia do obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia sterowanych zarówno z poziomu roboczego jak i z kabiny.

Uzyskane uprawnienia zezwalają na obsługę:

 • dźwigi osobowe oraz osobowo-towarowe (w tym także dźwigi dla osób niepełnosprawnych),
 • dźwigi towarowe
  • małe dźwigi towarowe (tzw. dźwigi kuchenne),
  • dźwigi do transportu pojazdów,
 • dźwigi szpitalne,
 • dźwigi budowlane,
 • dźwigi specjalne.

Program szkolenia

 1. Podstawowe wiadomości o dźwigach
 2. Bezpieczna eksploatacja dźwigów
 3. Kwalifikacje operatorów i konserwatorów
 4. Podstawowy podział dźwigów
 5. Budowa dźwigu
 6. Podstawowe parametry techniczne dźwigów
 7. Urządzenia zabezpieczające, sterownicze i sygnalizacyjne
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Certyfikat

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Uprawnienie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego ma na celu potwierdzenie znajomości warunków technicznych dozoru technicznego, obowiązujących przepisów prawnych oraz norm, a także potwierdzenie umiejętności praktycznych wykonywania czynności w obrębie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Certyfikat MEN

Po szkoleniu kursanci otrzymują ZAŚWIADCZENIE wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Dla kogo jest to szkolenie

Kurs jest dedykowany osobom, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie: dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne lub na dźwigi budowlane wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Tryb szkolenia

Szkolenie otwarte

Stopień zaawansowania kursu

Poziom podstawowy

Czas trwania

1 do 3 dni w zależności od stopnia zaawansowania grupy

Miejsce szkolenia

Szkolenie można zorganizować na terenie każdej firmy posiadającej sprawną suwnicę.

Termin szkolenia

Do uzgodnienia

Cena szkolenia

Szkolenie: 490 zł brutto (VAT zwolniony)
Egzamin UDT: 237,98

Dla grup powyżej 5 osób cena szkolenia uzgadniana jest indywidualnie.

Cena szkolenia obejmuje

 • profesjonalny kurs UDT,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz papierowej,
 • skrypt szkoleniowy,
 • materiały piśmiennicze (notatnik, długopis, gadgety szkoleniowe),
 • bony rabatowe oraz zniżki u wybranych partnerów.

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku suwnic.

Szkolenia zamknięte

W zakresie kursu obsługi wind towarowych oraz kursu wind osobowych organizujemy również szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem.

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty.

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  Cena od: 300

  Forma: Stacjonarne

  Status: Dostępne

  BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

  ID: S-UDT-510

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL