Operator podestu ruchomego przejezdnego

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 102 opinii
890

Forma: Stacjonarne

Status: Dostępne

Szkolenie obejmuje:
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin stacjonarny

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

ID: UDT-03/O

Operator podestu - podstawowe informacje o kursie

Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) w tym podesty ruchome mogą być obsługiwane przez osoby które przeszły odpowiednie przeszkolenie, posiadły niezbędne wiadomości w zakresie teorii oraz praktyki związane z obsługą i bezpieczeństwem pracy podestów ruchomych oraz uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzenia kwalifikacji podczas egzaminu przeprowadzanego przez oddział terenowy UDT.

Podest ruchomy jest to maszyna przejezdna, przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na którym wykonują pracę z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą na platformę i schodzą w jej jednym określonym położeniu dostępu.

Urząd Dozoru Technicznego – co to za instytucja?

Urząd Dozoru Technicznego to państwowa instytucja, której celem jest kontrola bezpieczeństwa oraz zapewnienie prawidłowego działania urządzeń i instalacji technicznych, podlegających nadzorowi technicznemu.

Działania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) reguluje ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. POBIERZ: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Logo Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)

Podstawowe typy podestów przejezdnych:

Kurs UDT - podest ruchomy wolnobieżny - operator podestu

Podest wolnobieżny nożycowy

Kurs UDT - podest ruchomy samojezdny - operator wzyżki, operator podestu koszowego, operator wzwyżki

Podest samojezdny (tzw. podest koszowy)

Czego się nauczysz

 • kurs ma na celu zapoznanie operatorów z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obsługi podestów przejezdnych,
 • ugruntowanie wiedzy dotyczącej budowy podestów, ich charakterystyki technicznej, mechanizmów i urządzeń zabezpieczających w tym m.in.:
  – oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy,
  – bezpiecznej obsługi podestu,
  – optymalnego wykorzystania możliwości technicznych podestów,
  – identyfikacji zagrożeń występujących podczas pracy,
  – ​postępowanie w sytuacjach awaryjnych występujących podczas obsługi podestów,
 • nabycie umiejętności bezpiecznego sterowania podestem,
 • poznanie wyposażenia i technik transportu osób i ładunków na stanowiska robocze.

Korzyści ze szkolenia

 • Nabycie praktycznej umiejętności obsługi podestów ruchomych,
 • Poznanie podstawowych zasad BHP,
 • Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

Cel szkolenia

Kursant otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne UDT, które jest ważne w każdym zakładzie pracy w Polsce. Zaświadczenie uprawnia do obsługi podestów:

– podestów wolnobieżnych,

– podestów samojezdnych, montowanych na pojeździe,

– przewoźnych.

( zależności od wybranej kategorii)

Program szkolenia

 1. Podstawowe wiadomości o podestach ruchomych
 2. Bezpieczna eksploatacja podestów
 3. Kwalifikacje operatorów i konserwatorów
 4. Podstawowy podział podestów,
 5. Budowa podestu,
 6. Podstawowe parametry techniczne,
 7. Urządzenia zabezpieczające, sterownicze i sygnalizacyjne,
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Certyfikat

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Uprawnienie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego ma na celu potwierdzenie znajomości warunków technicznych dozoru technicznego, obowiązujących przepisów prawnych oraz norm, a także potwierdzenie umiejętności praktycznych wykonywania czynności w obrębie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Certyfikat MEN

Po szkoleniu kursanci otrzymują ZAŚWIADCZENIE wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Dla kogo jest to szkolenie

Kurs jest dedykowany osobom, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie: Operator podestu ruchomego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Tryb szkolenia

Szkolenie otwarte

Stopień zaawansowania kursu

Poziom podstawowy

Czas trwania

2 do 5 dni w zależności od stopnia zaawansowania grupy

Miejsce szkolenia

Szkolenie można zorganizować na terenie każdej firmy posiadającej sprawny podest.

Termin szkolenia

Do uzgodnienia

Cena szkolenia

Szkolenie:  890 zł brutto (VAT zwolniony)
Egzamin UDT: 212,34

Dla grup powyżej 5 osób cena szkolenia uzgadniana jest indywidualnie.

Cena szkolenia obejmuje

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi,
 • wypełniamy wszystkie formalności związane z egzaminem UDT,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz papierowej,
 • skrypt szkoleniowy,
 • materiały piśmiennicze (notatnik, długopis, gadgety szkoleniowe),
 • bony rabatowe oraz zniżki u wybranych partnerów.

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora podestów ruchomych.

Szkolenia zamknięte

W zakresie obsługi podestów organizujemy również szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem.

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty.

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  890

  Forma: Stacjonarne

  Status: Dostępne

  Szkolenie obejmuje:
  • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT
  • Materiały szkoleniowe
  • Egzamin stacjonarny

  BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

  ID: UDT-03/O

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL