Materiałoznawstwo

Materiałoznawstwo zajmuje się określaniem i badaniem struktury materiałów w zależności
od dziedziny i gałęzi przemysłu w jakiej są stosowane.

Badając struktury materiałów można uzyskać informacje m. in. o:

  • niejednorodności składu chemicznego materiału;
  • strukturze i grubości warstw zahartowanych, dyfuzyjnych, galwanicznych;
  • wadach spowodowanych obróbką mechaniczną, spawaniem, zgrzewaniem;
  • rozkładzie materiału i ewentualnych wtrąceniach niemetalicznych;
  • właściwościach mechanicznych materiału tj. wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie, skręcanie, zginanie czy ścinanie, twardość, udarność;
  • własnościach odlewniczych, skrawalności, plastyczności.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.


BAZA WIEDZY

Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PKM.EDU.PL