Certyfikat VT2 – korzyści, wymagania i koszty

Kurs Vt1 + VT2
Szkolenie VT1 + VT2 + recertyfikacja

Certyfikat VT2 (badania wizualne) - korzyści, wymagania i koszty

Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem, w którym przedstawiamy wszystko, co musisz wiedzieć o szkoleniu VT2. Dowiesz się, jakie są wymagania, ile trwa kurs oraz ile kosztuje certyfikacja. Przeczytasz także o perspektywach zawodowych dla osób z certyfikatem VT2 oraz o tym, jak przygotować się do szkolenia. Zdobądź certyfikat VT2 i otwórz sobie drzwi do kariery w branży spawalniczej i przemysłowej!

Czym różni się kurs VT1 od kursu VT2?

Kurs VT1 i kurs VT2 to dwa różne poziomy szkolenia w zakresie badania wizualnego, które różnią się poziomem zaawansowania i złożonością materiału. Jednak nie w programie szkolenia tkwi najważniejsza różnica.

Osoba posiadająca uprawnienia VT1 może przeprowadzić badanie wizualne zgodnie z instrukcją, natomiast osoba z uprawnieniami VT2 ma bardziej zaawansowaną wiedzę i umiejętności, co pozwala jej na pisanie instrukcji badania wizualnego, interpretację wyników oraz sporządzanie protokołów.

Personel VT1 posiada wiedzę na temat poprawnego przeprowadzania badań wizualnych zgodnie z instrukcją oraz na temat pomiaru niezgodności spawalniczych. Z kolei personel VT2 posiada bardziej rozwiniętą wiedzę, która pozwala na pisanie instrukcji badania wizualnego, interpretację poziomów jakości oraz określanie dopuszczalnych wartości niezgodności w zależności od poziomu jakości wg PN-EN ISO 581

Jakie są wymagania dla kursu VT2?

 • Ukończenie kursu VT1 lub posiadanie certyfikatu VT1,
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu badań wizualnych (tzw. wymagana liczba godzin praktyki)
 • Znajomość podstawowych standardów i procedur stosowanych w badaniach wizualnych,
 • Znajomość podstawowych pojęć związanych z materiałoznawstwem i konstrukcjami,
 • Ukończone 18 lat,
 • Minimum wykształcenie zawodowe,
 • Orzeczenie lekarskie o zdolności widzenia i braku przeciwwskazań do prowadzenia badań wizualnych.

Zapisz się na kurs VT!

Czy kurs VT2 jest bardziej zaawansowany niż kurs VT1?

Tak, kurs VT2 jest bardziej zaawansowany niż kurs VT1. Oba kursy dotyczą badań wizualnych, ale kurs VT2 skupia się na bardziej zaawansowanych technikach i umiejętnościach, takich jak pisanie instrukcji badania wizualnego, interpretacja wyników i sporządzanie protokołów badania.

Kurs VT1 skupia się na podstawowych aspektach badania wizualnego, takich jak rozpoznawanie i ocena defektów, a także standardy i procedury stosowane w badaniach wizualnych. Osoba posiadająca uprawnienia VT1 może przeprowadzać badania zgodnie z instrukcją badania wizualnego.

Natomiast osoba posiadająca uprawnienia VT2, oprócz umiejętności przeprowadzania badań, może pisać instrukcje badania wizualnego, interpretować wyniki i sporządzać protokoły badania. Personel VT2 musi posiadać nie tylko wiedzę praktyczną, ale również teoretyczną i umiejętności techniczne, aby móc skutecznie przeprowadzać badania wizualne i interpretować wyniki.

Podsumowując, kurs VT2 jest bardziej zaawansowany niż kurs VT1 i wymaga większej ilości wiedzy, doświadczenia i umiejętności praktycznych.

Gdzie można uzyskać certyfikat VT2?

Istnieje wiele instytucji i organizacji, które oferują szkolenia i certyfikaty VT2 w badaniach wizualnych. Jednak jednym z najlepszych dostępnych kursów jest kurs VT oferowany przez firmę CERTO, która specjalizuje się w szkoleniach i certyfikacji w dziedzinie badań nieniszczących i spawalnictwa.

CERTO.pl oferuje kompleksowe szkolenie VT, obejmujące zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty badania wizualnego, a także metody pisania instrukcji badania wizualnego, interpretacji wyników i sporządzania protokołów badania. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie badań nieniszczących i spawalnictwa, co gwarantuje wysoką zdawalność i rzetelność szkolenia.

Po ukończeniu kursu VT2 w ośrodku CERTO uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat VT1 + VT2, który jest uznawany przez firmy i organizacje na całym świecie. Certyfikat ten potwierdza, że posiadacz posiada niezbędną wiedzę i umiejętności, aby przeprowadzać badania wizualne, pisać instrukcje badania wizualnego, interpretować wyniki i sporządzać protokoły badania wizualnego.

Ile czasu trwa kurs VT2 i ile kosztuje kurs VT?

Szkolenie VT2 organizowane przez CERTO.pl trwa 5 dni roboczych, co daje 40 godzin szkoleniowych. W trakcie tych 5 dni uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu badań wizualnych, pisania instrukcji badania wizualnego, interpretacji wyników i sporządzania protokołów badania wizualnego.

Warto podkreślić, że 5-dniowe szkolenie CERTO VT2 w badaniach wizualnych jest intensywnym i wymagającym kursu, który pozwala na zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy, aby uzyskać certyfikat VT2 i rozpocząć karierę zawodową w branży spawalniczej i przemysłowej.

Kurs VT2 oferowany przez CERTO kosztuje aktualnie 4550 złotych. W cenie kursu CERTO VT2 w badaniach wizualnych zawarte są koszty szkolenia, cateringu, materiałów szkoleniowych oraz egzaminu końcowego, który pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu VT2.

Zapisz się na kurs VT!

Czy kurs VT2 jest trudny? Jaka jest trudność kursu VT2?

Kurs VT2 w badaniach wizualnych wymaga od uczestników dużego zaangażowania i koncentracji, jednak trudność kursu zależy od indywidualnych umiejętności i doświadczenia uczestników.

Szkolenie VT2 obejmuje wiele zagadnień, które dotyczą zarówno teorii, jak i praktyki badań wizualnych. Uczestnicy kursu muszą zdobyć wiedzę z zakresu niezgodności i wad spawalniczych, zasad pomiarów niezgodności, pisania instrukcji badania wizualnego, interpretacji wyników oraz sporządzania protokołów badania wizualnego. Ponadto, uczestnicy muszą opanować praktyczne umiejętności związane z przeprowadzaniem badań wizualnych i identyfikacją niezgodności spawalniczych.

Mimo że kurs VT2 w badaniach wizualnych jest wymagający, to dzięki doświadczeniu trenera, rozbudowanym materiałom szkoleniowym i odpowiedniemu podejściu do nauki nasi uczestnicy bez problemów opanowują materiał i osiągają sukces na egzaminie końcowym.

Czy kurs VT2 wymaga wcześniejszego doświadczenia w badaniach wizualnych?

Kurs VT2 jest przeznaczony dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu badań wizualnych.

Mimo to, warto zauważyć, że uczestnicy kursu VT2 powinni posiadać pewne umiejętności i wiedzę, aby ułatwić sobie naukę i osiągnięcie sukcesu w egzaminie końcowym. W tym celu, rekomendowane jest, aby osoby ubiegające się o uczestnictwo w kursie VT2, miały już doświadczenie w pracy z badań wizualnych lub przynajmniej posiadały podstawową wiedzę w tej dziedzinie.

Podkreślamy, że szkolenie CERTO jest prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie badań nieniszczących i oraz szeroką wiedzę w zakresie spawalnictwa, co pomaga uczestnikom zaliczeniu egzaminu VT2.

Czy kurs VT2 jest przydatny dla osób pracujących w przemyśle?

Badania wizualne i kontrola jakości spoin są jednym z najważniejszych elementów procesu spawalniczego i są stosowane w celu identyfikacji niezgodności spawalniczych. Dlatego też, osoby posiadające certyfikat VT2 są bardzo poszukiwane na rynku pracy w branży spawalniczej i przemysłowej.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie kursu VT2 pozwalają na przeprowadzanie badań wizualnych zgodnie z normami PN-EN ISO 5817 oraz PN-EN ISO 10042. Osoby posiadające certyfikat VT2 mogą więc wykonywać badania wizualne w wielu sektorach przemysłu, takich jak budownictwo, energetyka, przemysł chemiczny, samochodowy i wiele innych.

Warto zauważyć, że szkolenie przeprowadzane przez CERTO obejmuje również tematy związane z charakterystyką obiektów badania oraz występującymi w nich niezgodnościami. Uczestnicy kursu uczą się rozpoznawać i interpretować niezgodności w różnych typach obiektów badania, takich jak złącza spawane oraz odlewy, odkuwki, rury, wyroby walcowane (multisektor wyrobu).

Ostatecznie, szkolenie VT2 jest idealne dla osób, które chcą rozpocząć lub rozwijać swoją karierę zawodową w branży spawalniczej i przemysłowej oraz zdobyć certyfikat międzynarodowy, który jest uznawany w wielu krajach na świecie.

Jakie są perspektywy zawodowe dla osób z certyfikatem VT2 w badaniach wizualnych?

Perspektywy zawodowe dla osób posiadających certyfikat VT2 są bardzo obiecujące, co potwierdzają wyniki badań.

Według raportu Job Market Insights 2020/2021, specjaliści z certyfikatem VT2 należą do jednych z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy w branży spawalniczej oraz innych sektorach przemysłu. Według raportu, posiadanie certyfikatu VT2 pozwala na otrzymywanie dobrze płatnych stanowisk oraz zwiększa konkurencyjność na rynku pracy.

Ponadto, według badania “The Global NDT Personnel Certification Market 2021-2025”, przeprowadzonego przez Technavio, rynek certyfikacji personelu NDT (nieniszczących badań kontrolnych) rośnie w tempie rocznym wynoszącym około 7%, a przewidywany wzrost rynku w latach 2021-2025 wynosi około 2,89 miliarda USD. W raporcie wskazano również, że certyfikacja personelu NDT jest jednym z głównych czynników przyspieszających rozwój branży NDT, w tym badaniach wizualnych.

Ostatecznie, wyniki badań i raportów pokazują, że posiadanie certyfikatu VT2 jest inwestycją w przyszłość, która otwiera wiele drzwi do kariery zawodowej w branży spawalniczej i przemysłowej oraz pozwala na zdobycie stabilnej i dobrze płatnej pracy.

Jak przygotować się do kursu VT2?

Przygotowanie się do kursu VT2 wymaga trochę pracy i zaangażowania, jednak może znacznie ułatwić proces nauki oraz pozytywnie wpłynąć na wyniki egzaminu końcowego. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, jak przygotować się do kursu VT2 w badaniach wizualnych:

 • Zapoznaj się z wymaganiami kursu – przed rozpoczęciem kursu warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi certyfikacji VT2. Wymagania te różnią się w zależności od kraju, w którym szkolenie jest organizowane, więc warto uważnie przeczytać informacje na stronie kursu lub skonsultować się z organizatorem.
 • Zdobądź wiedzę teoretyczną – przed rozpoczęciem kursu warto przeczytać literaturę dotyczącą badań wizualnych i norm PN-EN ISO 5817, które regulują zasady wykonania badań wizualnych. Można również skorzystać z dostępnych w Internecie materiałów szkoleniowych, takich jak filmy instruktażowe czy prezentacje.
 • Podejmij praktykę – aby dobrze przygotować się do kursu VT2, warto zdobyć praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań wizualnych. Można to zrobić poprzez udział w kursie VT1, a także poprzez odbycie praktyk w miejscach pracy, gdzie wykonuje się badania wizualne.
 • Ćwicz interpretację wyników – kolejnym ważnym elementem przygotowania się do kursu VT2 jest ćwiczenie interpretacji wyników badania wizualnego oraz nauka sporządzania protokołów badań wizualnych. Można to zrobić poprzez korzystanie z dostępnych w Internecie przykładów protokołów i interpretacji wyników.
 • I pamiętaj o … zdrowiu! – Tak, podczas przygotowań do kursu VT2 warto zadbać o swoje zdrowie, szczególnie o oczy, które są narzędziem pracy w badaniach wizualnych. Warto więc dbać o odpowiednią higienę pracy oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania badań.

BAZA WIEDZY

Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PKM.EDU.PL