Operator żurawia stacjonarnego

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 16 opinii
Cena od: 300

Forma: Stacjonarne

Status: Dostępne

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

ID: S-UDT-410

Produkt / szkolenie obejmuje:
 • Dla grup zorganizowanych
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin stacjonarny

Operator żurawia stacjonarnego - podstawowe informacje o kursie

Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) w tym także żurawie stacjonarne mogą być obsługiwane przez osoby które przeszły odpowiednie przeszkolenie, posiadły niezbędne wiadomości w zakresie teorii oraz praktyki związane z obsługą i bezpieczeństwem obsługi żurawi oraz uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzenia kwalifikacji podczas egzaminu przeprowadzanego przez oddział terenowy UDT.

Żuraw stacjonarny (potocznie żurawik warsztatowy) to lekka dźwignica składająca się z zamontowanego na stałe do podłoża słupa, na którym osadzono obrotowy wysięgnik, po którym przemieszcza się cięgnik (wciągnik lub wciągarka) podnoszący ładunek. Wysięgnik może być również przymocowany do ściany lub maszyny (tzw. żuraw przyścienny).

 

Urząd Dozoru Technicznego – co to za instytucja?

Urząd Dozoru Technicznego to państwowa instytucja, której celem jest kontrola bezpieczeństwa oraz zapewnienie prawidłowego działania urządzeń i instalacji technicznych, podlegających nadzorowi technicznemu.

Działania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) reguluje ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. POBIERZ: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Logo Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)

Podstawowe typy żurawi stacjonarnych które można obsługiwać po kursie:

Obsługa żurawi warsztatowych

Żuraw stacjonarny przyścienny

Obsługa żurawi warsztatowych

Żuraw stacjonarny słupowy

Czego się nauczysz

 • kurs ma na celu zapoznanie operatorów z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obsługi żurawi stacjonarnych,
 • ugruntowanie wiedzy dotyczącej budowy żurawia, ich charakterystyki technicznej, mechanizmów i urządzeń zabezpieczających w tym m.in.:
  – oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy,
  – bezpiecznej obsługi żurawia,
  – optymalnego wykorzystania możliwości technicznych urządzenia,
  – identyfikacji zagrożeń występujących podczas pracy,
  – ​postępowanie w sytuacjach awaryjnych występujących podczas obsługi,
 • nabycie umiejętności bezpiecznego sterowania żurawiem warsztatowym,
 • poznanie wyposażenia i technik transportu osób i ładunków.

Korzyści ze szkolenia

 • Nabycie praktycznej umiejętności obsługi żurawi stacjonarnych,
 • Poznanie podstawowych zasad BHP,
 • Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do żurawi warsztatowych.

Cel szkolenia

Kursant otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne UDT, które jest ważne w każdym zakładzie pracy w Polsce. Zaświadczenie uprawnia do obsługi żurawi:

– żurawie stacjonarne (m.in. żurawie ścienne, żurawie słupowe itp, są to tak zwane żurawie warsztatowe).

Program szkolenia

 1. Podstawowe wiadomości o żurawiach stacjonarnych
 2. Bezpieczna eksploatacja żurawi
 3. Kwalifikacje operatorów i konserwatorów
 4. Podstawowy podział żurawi
 5. Budowa żurawia
 6. Podstawowe parametry techniczne
 7. Urządzenia zabezpieczające, sterownicze i sygnalizacyjne
 8. Zawiesia i osprzęt roboczy
 9. Nośność zawiesi – Dopuszczalne Obciążenie Robocze (DOR)
 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Certyfikat

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Uprawnienie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego ma na celu potwierdzenie znajomości warunków technicznych dozoru technicznego, obowiązujących przepisów prawnych oraz norm, a także potwierdzenie umiejętności praktycznych wykonywania czynności w obrębie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Certyfikat MEN

Po szkoleniu kursanci otrzymują ZAŚWIADCZENIE wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Dla kogo jest to szkolenie

Kurs jest dedykowany osobom, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie: Operator żurawia stacjonarnego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Tryb szkolenia

Szkolenie otwarte

Stopień zaawansowania kursu

Poziom podstawowy

Czas trwania

1 lub 2 dni w zależności od stopnia zaawansowania grupy

Miejsce szkolenia

Szkolenie można zorganizować na terenie każdej firmy posiadającej sprawny żuraw warsztatowy.

Termin szkolenia

Do uzgodnienia

Cena szkolenia

Szkolenie: od 300 zł brutto w zależności od ilości uczestników
Egzamin UDT: 237,98

Aby uzyskać wycenę szkolenia dla swojej firmy skontaktuj się z naszym specjalistą.

Cena szkolenia obejmuje

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi,
 • wypełniamy wszystkie formalności związane z egzaminem UDT,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz papierowej,
 • skrypt szkoleniowy,
 • materiały piśmiennicze (notatnik, długopis, gadgety szkoleniowe),
 • bony rabatowe oraz zniżki u wybranych partnerów.

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora żurawia warsztatowego.

Szkolenia zamknięte

W zakresie obsługi żurawi stacjonarnych organizujemy szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem.

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty.

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  Cena od: 300

  Forma: Stacjonarne

  Status: Dostępne

  BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

  ID: S-UDT-410

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL