Kurs SEP – kategoria G1

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 25 opinii
Promocja
Promocja!
119
150

Forma: Webinar

Status: Dostępne

Szkolenie obejmuje:
 • Czas trwania: 1 dzień, 5 godzin
 • Nieograniczony dostęp
 • Uprawnienia SEP
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin online

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

ID: SEP-G1

Podstawowe informacje o kursie SEP - kat. G1

Kurs SEP

Aby otrzymać uprawnienia SEP (tzw. uprawnienia sepowskie) nie jest wymagane ukończenie szkoły o profilu technicznym (np. technikum mechaniczne, technikum elektryczne, szkoła zawodowa etc.). Warto podkreślić jednak że aby uzupełnić braki wiedzy na temat instalacji elektrycznych i prądu elektrycznego warto przystąpić do odpowiedniego kursu SEP przygotowującego do zawodu elektryka.

Aby uzyskać uprawnienia SEP należy zdać egzamin przed komisją kwalifikacyjną. Szczegółowe informacje o egzaminie znajdą Państwo w dalszej części artykułu.

Czego się nauczysz

Osoby ubiegające się o uprawnienia z eksploatacji zostaną zapoznane z podstawowymi informacjami dotyczącymi:

 • budowy, działanie oraz warunki techniczne przy obsłudze urządzeń, instalacji oraz sieci,
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci,
 • zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • osoby ubiegające się o uprawnienia z dozoru zostaną zapoznane z bardziej zaawansowanymi informacjami z naciskiem na unormowania prawne związane z działalnością elektryka i osób pracujących przy pracach związanych z elektryką.
 • dodatkowo wszystkie osoby zostaną zapoznane z przepisami BHP oraz postępowania w razie awarii, pożaru lub zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Korzyści ze szkolenia

 • Uprawnienia SEP pozwalają na wykonywanie prac dotyczących eksploatacji oraz dozoru nad pracą urządzeń elektrycznych lub gazowych.
 • Osoby posiadające uprawnienia SEP mogą obsługiwać sprzęt zasilany z sieci elektrycznej lub gazowej a także zajmować się jego dozorem i eksploatacją.

Uprawnienia SEP

Świadectwo kwalifikacyjne typu E/D (Eksploatacja / Dozór)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
>> Pobierz rozporządzenie <<

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

Program szkolenia

Szkolenie z zakresu Eksploatacji

 • budowa, działanie oraz warunki techniczne przy obsłudze urządzeń,
 • instalacji oraz sieci,
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci,
 • zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 • bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, umiejętność udzielenie pierwszej pomocy,
 • postępowanie w razie awarii, pożaru lub zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Szkolenie z zakresu Dozoru

 • przepisy przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,
 • przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Dla kogo jest to szkolenie

Dla osób ubiegających się o uprawnienia z Eksploatacji:

 • Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę elektryka lub pomocnika elektryka oraz do wszystkich osób rozpoczynających pracę związaną z elektryką.

Dla osób ubiegających się o uprawnienia z Dozoru:

 • Szkolenie skierowane jest do osób kierujących i nadzorujących elektryków i pracowników którzy wykonują prace związane z elektryką.
 • Kurs SEP G1 kierowany jest do osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujące następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9 (tzw. pomiary elektryczne)

Tryb szkolenia

Szkolenie otwarte

Stopień zaawansowania kursu

Poziom podstawowy oraz średnio zaawansowany

Czas trwania

1 dzień dni – 6 godzin
Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w Grupie G1, G2 lub G3 – zobacz pozostałe szkolenia SEP.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się online w formie webinaru.

Termin szkolenia

Termin do uzgodnienia. (Piątek lub sobota).  Startujemy o godzinie 9:00

Cena szkolenia

Cena dla osób indywidualnych: 119 zł

Cena za szkolenia grupowe dla firm zależy od ilości zgłoszonych osób i długości szkolenia. Skontaktuj się z naszym doradcą klienta i uzyskaj atrakcyjną ofertę.

Egzamin w wybranej kategorii: 301 zł

Cena szkolenia obejmuje

Szkolenie SEP (online) na poziomie Eksploatacji lub Dozoru
Uprawnienia SEP w kategorii G1. G2 lub G3

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
ukończone 18 lat
minimum podstawowe wykształcenie

Agenda

dzień 1: godz. 8.00 – 15.00

Szkolenia zamknięte

W zakresie szkoleń SEP organizujemy również szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem

FAQ

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

Jaka jest cena za kurs SEP? Jaka jest cena za uprawnienia SEP? Cennik kursów SEP
Odpowiedź: Zgodnie z aktualnym cennikiem uprawnienia SEP kosztują od 100 do 150 zł w zależności od zakresu szkolenia. Do ceny kursu SEP należy doliczyć koszt egzaminu SEP w kwocie 301 zł.

Uprawnienia SEP do 1kV – do jakiej pracy uprawniają? Do czego uprawniają uprawnienia SEP?
Odpowiedź: Elektryk posiadający uprawnienia SEP do 1kV (lub uprawnienia powyżej 1kV) jest uprawniony do obsługi urządzeń elektrycznych zgodnie z pozostałymi punktami wymienionymi w zakresie uprawnień (tu znajdziesz zakres uprawnień SEP dla grupy G1, G2, G2 dla Eksploatacji i Dozoru).

Uprawnienia SEP do 1kV – jak uzyskać?
Odpowiedź: Aby uzyskać uprawnienia SEP do 1kV wystarczy zgłosić się do nas na krótkie szkolenie online SEP. Podczas szkolenia elektryk zdobywa wiedzę w zakresie aktualnych przepisów prawnych oraz zasad BHP. Tak zdobyta wiedza pozwala na swobodne zdanie egzaminu w zakresie uprawnień SEP.

Uprawnienia do pomiarów elektrycznych. Jak uzyskać uprawnienia na pomiary elektryczne?
Odpowiedź: Aby uzyskać uprawnienia do pomiarów elektrycznych wystarczy zgłosić się do nas na krótkie szkolenie online SEP. Ponadto we wniosku składanym przed egzaminm SEP należy zaznaczyć punkt 10 w zakresie uprawnień SEP (aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej).

Czy można uzyskać uprawnienia SEP bez egzaminu?
Odpowiedź: Niestety, ale aby stać się elektrykiem trzeba przejść szkolenie SEP i przystąpić do egzaminu przed komisją SEP. Związane jest to z ogromnym ryzykiem jakie ponosi elektryk w swojej pracy gdyż nieumiejętne postępowanie z prądem może grozić porażeniem elektrycznym lub nawet śmiercią.

Więcej informacji o uprawnieniach SEP znajdziesz w artykułach na naszym blogu:

Uprawnienia SEP – Podstawowe informacje o szkoleniu SEP

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  119
  150

  Forma: Webinar

  Status: Dostępne

  Szkolenie obejmuje:
  • Czas trwania: 1 dzień, 5 godzin
  • Nieograniczony dostęp
  • Uprawnienia SEP
  • Materiały szkoleniowe
  • Egzamin online

  BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

  ID: SEP-G1

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL