...

Kurs SEP – kategoria G2

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 66 opinii
Promocja
Promocja!
150
120
Szkolenie obejmuje:
 • Czas trwania: 1 dzień, 5 godzin
 • Nieograniczony dostęp
 • Uprawnienia SEP
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin online
Forma szkolenia:
Webinar

Masz pytania związane z zakupem szkolenia?

Podstawowe informacje o kursie SEP - kat. G2

Aby otrzymać uprawnienia SEP (tzw. uprawnienia sepowskie) nie jest wymagane ukończenie szkoły o profilu technicznym (np. technikum mechaniczne, technikum elektryczne, szkoła zawodowa etc.). Warto podkreślić jednak że aby uzupełnić braki wiedzy na temat instalacji elektrycznych i prądu elektrycznego warto przystąpić do odpowiedniego kursu SEP przygotowującego do zawodu elektryka.

Aby uzyskać uprawnienia SEP należy zdać egzamin przed komisją kwalifikacyjną. Szczegółowe informacje o egzaminie znajdą Państwo w dalszej części artykułu.

Czego się nauczysz

Osoby ubiegające się o uprawnienia z eksploatacji zostaną zapoznane z podstawowymi informacjami dotyczącymi:

 • budowy, działanie oraz warunki techniczne przy obsłudze urządzeń, instalacji oraz sieci,
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci,
  zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • osoby ubiegające się o uprawnienia z dozoru zostaną zapoznane z bardziej zaawansowanymi informacjami z naciskiem na unormowania prawne związane z działalnością elektryka i osób pracujących przy pracach związanych z elektryką.
 • dodatkowo wszystkie osoby zostaną zapoznane z przepisami BHP oraz postępowania w razie awarii, pożaru lub zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Korzyści ze szkolenia

 • Uprawnienia SEP pozwalają na wykonywanie prac dotyczących eksploatacji oraz dozoru nad pracą urządzeń elektrycznych lub gazowych.
 • Osoby posiadające uprawnienia SEP mogą obsługiwać sprzęt zasilany z sieci elektrycznej lub gazowej a także zajmować się jego dozorem i eksploatacją.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

Program szkolenia

Szkolenie z zakresu Eksploatcji

 • budowa, działanie oraz warunki techniczne przy obsłudze urządzeń, instalacji oraz sieci,
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci,
 • zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 • wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, umiejętność udzielenie pierwszej pomocy,
 • postępowanie w razie awarii, pożaru lub zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Szkolenie z zakresu Dozoru

 • przepisy przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,
 • przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
  zasady i warunko wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Uprawnienia SEP

Świadectwo kwalifikacyjne typu E/D (Eksploatacja / Dozór)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
>> Pobierz rozporządzenie <<

Dla kogo jest to szkolenie

Dla osób ubiegających się o uprawnienia z Eksploatacji:

 • Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę energetyka lub pomocnika energetyka oraz do wszystkich osób rozpoczynających pracę związaną z urządzeniami energetycznymi.

Dla osób ubiegających się o uprawnienia z Dozoru:

 • Szkolenie skierowane jest do osób kierujących i nadzorujących energetyków i pracowników którzy wykonują prace związane z urządzeniami energetycznymi.
 • Kurs SEP G2 kierowany jest do osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne obejmujące następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 2:
  1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
  3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
  5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
  6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
  7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW ora instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
  8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
  9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Tryb szkolenia

Szkolenie otwarte

Stopień zaawansowania kursu

Poziom podstawowy oraz średnio zaawansowany

Czas trwania

1 dzień dni – 6 godzin
Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w Grupie G1, G2 lub G3 – zobacz pozostałe szkolenia SEP.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się online w formie webinaru.

Termin szkolenia

Termin do uzgodnienia.

Cena szkolenia

szkolenie: 150 zł
egzamin w wybranej kategorii: 301 zł
Kwoty brutto (VAT zwolniony)

Cena szkolenia obejmuje

Szkolenie SEP (online) na poziomie Eksploatacji lub Dozoru
Uprawnienia SEP w kategorii G1. G2 lub G3

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
ukończone 18 lat
minimum podstawowe wykształcenie

Agenda

dzień 1: godz. 8.00 – 15.00

Szkolenia zamknięte

W zakresie szkoleń SEP organizujemy również szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  150
  120
  Szkolenie obejmuje:
  • Czas trwania: 1 dzień, 5 godzin
  • Nieograniczony dostęp
  • Uprawnienia SEP
  • Materiały szkoleniowe
  • Egzamin online
  Forma szkolenia:
  Webinar

  Masz pytania związane z zakupem szkolenia?

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL
  Optimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.