...

Szkolenie wstępne i okresowe BHP dla nowych pracowników

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 22 opinii
Cena od: 50
Szkolenie obejmuje:
 • Czas trwania: 4 godziny, 8 godzin
 • Nieograniczony dostęp
 • Certyfikat ukończenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin online
Forma szkolenia:
Stacjonarne, Webinar

Masz pytania związane z zakupem szkolenia?

Szkolenie wstępne i okresowe BHP dla nowych pracowników - podstawowe informacje o kursie

Osoby nowozatrudnione zanim zostaną dopuszczone do pracy muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami przejść szkolenie wstępne BHP. Jest to ogólny instruktarz dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz (jeżeli jest wymagany) instruktaż stanowiskowy.

W ciągu kolejnego roku od rozpoczęcia zatrudnienia pracownik powinien przejść szkolenie okresowe BHP. Szkolenie to związane jest z aktualizacją wiedzy dotyczącej BHP.

 

Czego się nauczysz

 • przypomnienie i utrwalenie wiedzy dotyczącą BHP w zakładzie pracy,
 • aktualizacja wiedzy w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy,
 • poznanie / przypomnienie przepisów przeciwpożarowych,
 • klasyfikacje wypadków i zagrożeń,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy,
 • zasad ewakuacji ewakuacji,
 • zagrożeń zawodowych i środowiskowych.
 • najnowsze techniki udzielania pomocy medycznej.

Korzyści ze szkolenia

 • zaświadczenie o ukończeniu wstępnego kursu BHP / okresowego kursu BHP dla pracowników,
 • profesjonalne szkolenie dopasowane do profilu firmy.

Cel szkolenia

W trakcie szkolenia z zakresu wstępnego szkolenia BHP oraz okresowego szkolenia BHP omawiamy zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Głównie są to informacje dotyczące prawidłowego oznakowania wyjść ewakuacyjnych, działania systemów przeciwpożarowych, prawidłowego oświetlenia, natężenia hałasu oraz niebezpiecznych miejsc jakie mogą wystąpić w zakładzie pracy.

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie wstępne BHP dla pracownika powinno odbyć się przed rozpoczęciem pracy.

Szkolenie okresowe BHP dla pracownika powinno odbyć się w przeciągu maksymalnie 12 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika,

Dokument taki wymagany jest podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Szkolenie dedykowane jest:

 • pracownikom nowozatrudnionym,
 • pracownikom po 1 roku pracy z zakładzie.

Tryb szkolenia

Szkolenie otwarte lub szkolenie zamknięte

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004 r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019r,poz. 1040,ze zm.).

Czas trwania

Do uzgodnienia

Miejsce szkolenia

Szkolenia wstępne BHP oraz okresowe BHP dla pracowników organizowane są w ośrodkach szkoleniowych grupy Certo lub bezpośrednio w siedzibie firmy klienta.

Popularną wersją szkolenia jest webinar online.

 

Termin szkolenia

Do uzgodnienia

Cena szkolenia

Cena za szkolenie uzgadniana jest indywidualnie i zależy od ilości zgłoszonych osób.

Cena szkolenia obejmuje

 • profesjonalny kurs w dziedzinie BHP dopasowany do profilu prowadzonej działalności,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego / okresowego ważne przez 1 rok.

Wymagania wstępne

brak wymagań wstępnych

Szkolenia zamknięte

Szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników organizujemy również jako szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem.

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty.

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  Cena od: 50
  Szkolenie obejmuje:
  • Czas trwania: 4 godziny, 8 godzin
  • Nieograniczony dostęp
  • Certyfikat ukończenia
  • Materiały szkoleniowe
  • Egzamin online
  Forma szkolenia:
  Stacjonarne, Webinar

  Masz pytania związane z zakupem szkolenia?

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL
  Optimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.