Certo.pl - Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia m.in. zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Polityka prywatności - Certo.pl
Polityka prywatności - Certo.pl

Operator Serwisu i Administrator danych

CERTO Sp. z o.o.
ul. Krośnieńska 36 lok. 7
35-505 Rzeszów

NIP: 8133873211
KRS: 0000948138

Z Administratorem danych możesz się skontaktować bezpośrednio
pod adresem e-mail:  certo@certo.pl.
nr tel: 510 140 240

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: certo@certo.pl
 2. Telefonicznie: +48 510-140-240
 3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie
 4. Listownie na adres siedziby firmy CERTO

Odbiorcy danych

Dane podane przez Użytkowników w Serwisie mogą być udostępniane:

 1. dostawcom usług informatycznych, księgowych i prawnych,
 2. innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa,

Cel przetwarzania danych

CERTO przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w następujących celach:

 1. a) założenia konta w Serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  b)zawarcia i realizacji umowy (szkolenia,kursy,webinary) zawartej Serwis oraz wypełnienia obowiązków księgowych w tym zakresie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
  c) nagrywania wizerunku uczestników szkoleń, kursów, webinarów w celu ich promocji, na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a
  d) wysyłki materiałów o nowych ofertach kursów/szkoleń/webinarów z użyciem wybranych przez Ciebie środków komunikacji (sms, telefon , email) na podstawie wyrażonej zgody- art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  e) wysyłki newsletter- na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO
  Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newslettera oraz wiadomości informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach).
  f) chat- na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO
  g) formularz kontaktowy- na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO

Każda udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta przez Użytkownika w dowolnym momencie, za pomocą wysłania informacji na adres: rodo@certo.pl, lecz wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Ile przechowujemy dane?

Dane osobowe Użytkowników, którzy zakupili usługę w Serwisie będą przetwarzane przez okres 5 lat.

Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto będą przetwarzane do momentu jego zamknięcia Natomiast konta są przeglądane do 6 lat w celu usunięcia nieaktywnych kont.

W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie  przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do

 • założenia konta w Serwisie
 • zakupu usługi w Serwisie
 • nagrania Twojego wizerunku podczas szkolenia/kurs/webinaru
 • wysyłania Ci materiałów o nowych ofertach kursów/szkoleń/webinarów z użyciem wybranych przez Ciebie środków komunikacji (sms, telefon , email)
 • wysyłania do Ciebie newsletter
 • wymienianie z Tobą informacji  za pomocą cha
 • odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane przez formularz kontaktowy

Jakie prawa Ci przysługują?

 1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (na podstawie art. 15 i 16 RODO) W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: SZCZEGÓŁY KONTA.
 2. prawo do usunięcia danych czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym(na podstawie art. 17 RODO).
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych(na podstawie art. 18 RODO). Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 4. prawo do przenoszeni danych do innego podmiotu(na podstawie art. 20 RODO). W tym celu należy skontaktować się z nami przez adres e-mail podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
 5. prawo wniesienia sprzeciwu(na podstawie art. 21 RODO)

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania Twojego wniosku  dotyczących skorzystania z przysługujących Ci prawach opisanych w pkt 1-5 powyżej, o jego rozpoznaniu i podjętych przez nas działaniach.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Powierzenie przetwarzania danych

CERTO może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z CERTO, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek przez kuriera lub przekazywania newsletter lub  informacji o nowych ofertach kursów/szkoleń/webinarów od CERTO (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

W jaki sposób Serwis korzysta z plików cookies?

 1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia.
 2. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a)„sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymisą na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony Serwisu,
  b)„stałe” (persistent cookies), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
  c)podmiotów zewnętrznych” (third parties cookies) pochodzące z innych domen, które w Serwisie lub Aplikacji mają umieszczone swoje elementy, np. reklamy lub inne skrypty o przeznaczeniu marketingowym. W tym celu mogą one zachować informację o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie. Podmiotem  tym jest: Google LLC.

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google LCC(”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 1. Stosowane w Serwisie pliki cookies to również pliki funkcjonalne, które.:
 • umożliwiają zapamiętywanie odwiedzin oraz preferencji dotyczących Serwisu np. układ lub rozmieszczenie treści,
 • umożliwiają zapamiętywanie wypełnienia udostępnionego formularza kontaktu,
 • pozwalają na zabezpieczenie sesji internetowej.
 1. Użytkownik może zmienić ustawienia używanej przez siebie przeglądarki lub nie wyrazić zgody na używanie plików cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może jednak uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 2. Wykorzystywanie plików typu cookies w celu przechowywania informacji oraz uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika, jest dozwolone pod warunkiem, wyrażenia przez Użytkownika zgody na takie wykorzystywanie plików typu cookies. Dlatego przy otwarciu pierwszej strony Serwisu Użytkownik może wyrazić zgodę na takie wykorzystanie plików cookies jeżeli chce skorzystać z Serwisu. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 3. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są w ustawieniach przeglądarek internetowych można znaleźć poniżej:
  w przeglądarce Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox
  – w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  – w przeglądarce Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  – w przeglądarce Internet Explorer:https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym; RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności i cookies odpowiednie jej modyfikacje zostaną udostępnione na stronie www.certo.pl