Szkolenia i Warsztaty dla Firm

Chętnie pomożemy!

Potrzebujesz dedykowanego szkolenia lub kursu? Stworzymy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Szkolenia i Warsztaty dla Firm - sprawdź co oferujemy

Szkolenia to doskonały sposób na poszerzenie kompetencji personelu na każdym szczeblu organizacji. Tematykę szkoleń zawsze dostosowujemy do wymagań i specyfiki pracy w danej firmie.

Dokładnie diagnozujemy Państwa potrzeby i przygotowujemy taki program szkolenia aby w pełni dopasować go do potrzeb pracowników Państwa firmy. Dzięki ogromnej wiedzy merytorycznej i doświadczeniu naszych trenerów oraz dzięki precyzyjnemu określeniu Państwa potrzeb możemy przeprowadzić szkolenie wewnętrzne w firmie, które znacznie zwiększy efektywność codziennej pracy.

Ponadto, szeroka gamma egzaminów i certyfikatów pozwala na potwierdzenie uzyskanych kompetencji – dzięki czemu pracownicy zostają przygotowani do pracy na terenie całej Unii Europejskiej.

Szkolenia techniczne dla firm - Certo.pl
Szkolenia techniczne dla firm - Certo.pl

Jak tworzymy nasze szkolenia?

1. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Tworząc szkolenia zamknięte zawsze dopasowujemy treść do potrzeb organizacji, uwzględniając kontekst organizacyjny i rynkowy oraz aktualne cele stawiane przed uczestnikami szkolenia. W tym celu przeprowadzamy anonimowe ankiety on-line dla uczestników, wywiady z menedżerami oraz kierownikami produkcji.

2. STWORZENIE PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Realizację każdego szkolenia zamkniętego poprzedza dokładna diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta.
Podczas bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami ustalamy zasady realizacji szkolenia, program szkolenia oraz opracowujemy harmonogram szkolenia.
Nasze szkolenia realizujemy na terenie całej Polski, zarówno w siedzibie Klienta jak i w zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych.

3. REALIZACJA SZKOLENIA

Podczas szkolenia nasi trenerzy pracują z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dostosowując treść szkolenia do indywidualnego charakteru każdej firmy.

4. ANKIETA SATYSFAKCJI

Po zakończeniu szkolenia przekazujemy Klientowi raport zestawienie raportów wraz z ocenami z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu szkolenia, analizę mocnych oraz słabych stron Uczestników oraz zalecenia co do dalszych działań.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty szkoleń dla firm i instytucji?

  • Tworzona treść szkolenia dopasowana jest do indywidualnych wymagań firmy i uczestników.

Tylko przez ostatni rok zaufało nam ponad 200 firm. Dołącz do nas. Dołącz do najlepszych na rynku!!

Szkolimy dla największych! Dołącz do nas!

Chętnie pomożemy!

Potrzebujesz dedykowanego szkolenia lub kursu? Stworzymy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

BAZA WIEDZY

Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PKM.EDU.PL