[2024] WJO – nowe kategorie uprawnień UDT na wózki widłowe

Uprawnienia na WJO? Na początek słowo wstępu

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się kategoriom uprawnień UDT (Urząd Dozoru Technicznego) na wózki widłowe. Do obsługi tych urządzeń potrzebne są specjalne uprawnienia w zakresie obsługi wózków ogólnego przeznaczenia lub wózków specjalizowanych.

Co ważne, 1 czerwca 2019 roku nastąpiła istotna zmiana wycofująca kategorię I WJO oraz II WJO.

Uzyskanie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi jest niezbędne dla osób, które chcą pracować w magazynach lub innych miejscach, gdzie używane są wózki. Artykuł ten zawiera informacje na temat różnych kategorii uprawnień UDT oraz informację jakie wózki można obsługiwać posiadając każdą z tych kategorii.

WJO – Co to znaczy?

WJO to oznaczenie stosowane dla całej grupy wózków jezdniowych podnośnikowych. Jest grupa urządzeń stosowana w transporcie bliskim do podnoszenia i przenoszenia ładunków.

W zależności od typu i wyposażenia, WJO może mieć różne zastosowania i funkcje, takie jak podnoszenie materiałów na wysokość i przemieszczanie ich na krótkie odległości.

Wózki WJO są powszechnie stosowane w magazynach, halach produkcyjnych i innych miejscach, gdzie konieczne jest efektywne przemieszczanie ładunków.

Jakie są kategorie uprawnień UDT na wózki jezdniowe (IWJO, II WJO, III WJO) w 2024 roku?

Kategoria I WJO (1 WJO) – czym mogę jeździć?

Jakie wózki mogę obsłużyć z kategorią IWJO? Dawna kategoria I WJO (1 WJO) to kategoria uprawniająca do obsługi wózków widłowych specjalizowanych. W ramach tej kategorii można było prowadzić wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

To oznacza, że osoba posiadająca uprawnienia kategorii I WJO mogła operować wszystkimi wózkami widłowymi, które są wyposażone w dodatkowe specjalizowane funkcje, takie jak wysięgnik lub podnoszenie osób wraz z ładunkiem. Kategoria ta obejmowała również wózki ogólnego przeznaczenia.

Opis wózka jezdniowego specjalizowanego WJO (wózek typu Manitou)
WJO - wózek jezdniowy specjalizowany (tzw. Manitou, z wysięgnikiem)
Opis wózka jezdniowego ogólnego przeznaczenia WJO (wózek widłowy)
WJO - wózek jezdniowy ogólnego przeznaczenia

Kategoria II WJO (2 WJO) – czym mogę jeździć?

Jakie wózki można obsłużyć z kategorią IIWJO? Z kolei dawna kategoria II WJO (2 WJO) to kategoria uprawniająca do obsługi wózków widłowych ogólnego przeznaczenia. W ramach tej kategorii można było prowadzić wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem urządzeń z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

To oznacza, że osoba posiadająca uprawnienia kategorii II WJO mogła operować wszystkimi wózkami widłowymi określanymi jako wózki ogólnego przeznaczenia.

Kategoria III WJO (3 WJO) – czym mogę jeździć?

Jakie wózki mogę obsłużyć z kategorią IIIWJO? W tej kategorii ujęto wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone, czyli takie wózki, w których operator nie siedzi na podeście ani nie siedzi w kabinie tylko prowadzi wózek idąc obok urządzenia.

Opis wózka jezdniowego prowadzonego WJO (wózek typu paleciak)
WJO - wózek jezdniowy prowadzony (paleciak)

Nowe rozporządzenie od 01 czerwca 2019 r.

Od 1 czerwca 2019 roku uprawnienia UDT (legitymacje UDT) są przyznawane z określonym terminem ważności, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Warto zaznaczyć, że zniesiono wcześniej istniejące kategorie uprawnień, które kandydaci na operatorów musieli wymieniać w swoich wnioskach o potwierdzenie kwalifikacji. Wśród tych kategorii należały IWJO, IIWJO, IIIWJO, IWJK, IS, IIS, IP, IIP, IŻ, IIŻ itd.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym w formularzu do oceny kwalifikacji mamy możliwość wyboru jednej z dwóch kategorii uprawniających do obsługi wózków widłowych:

Wózki specjalizowane: „Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (to uprawnienie obejmuje również obsługę innych rodzajów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia i jest ważne przez 5 lat).

Wózki ogólnego przeznaczenia: „Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, wyłączając wózki z wysięgnikiem oraz obsługę wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnienia w tej kategorii są ważne przez 10 lat)


BAZA WIEDZY

Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PKM.EDU.PL
Start
Infolinia
0 Koszyk
0 Ulubione
Moje konto