Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 38 opinii
1500

Forma: Stacjonarne

Status: Dostępne

Szkolenie obejmuje:
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin stacjonarny

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

ID: UDT-02/K

Konserwator wózka jezdniowego - podstawowe informacje o kursie

Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) w tym wózki jezdniowe mogą być konserwowane przez osoby które przeszły odpowiednie przeszkolenie, posiadły niezbędne wiadomości w zakresie teorii oraz praktyki związane z obsługą i bezpieczeństwem pracy oraz uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzenia kwalifikacji podczas egzaminu przeprowadzanego przez oddział terenowy UDT.

Szkolenie z konserwacji UDT to przede wszystkim duża dawka zajęć praktycznych które odbywają się przy urządzeniach transportu bliskiego.

Oferujemy ciekawe i obszerne wykłady teoretyczne, filmy instruktażowe, prezentacje multimedialne zawierające podstawy prawne i nowelizacje przepisów związanych z konserwacją i urządzeniami transportu bliskiego oraz zasadami BHP.

Wszystkie tematy szkoleniowe prowadzone są przez praktykujących operatorów, mechaników, konserwatorów i elektryków, którzy na bieżąco śledzą zmieniające się wymogi i ustawy związane z Urzędem Dozoru Technicznego i konserwacją UTB. Dzięki tak szeroko rozbudowanej kadrze zajęcia dostarczają wymaganej wiedzy do podjęcia pracy na stanowisku konserwatora UDT i zdania niezbędnego egzaminu przez komisją UDT.

Uprawnienia konserwatora wózków wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia obejmują urządzenia ogólnego przeznaczenia oraz specjalizowane.

Kurs na wózki jezdniowe - Kurs UDT wózki jezdniowe

Wózek jezdniowy ogólnego przeznaczenia

wózek jezdniowy specjalizowany - konserwator wózka

Wózek jezdniowy specjalizowany

Czego się nauczysz

 • Kurs ma na celu zapoznanie konserwatorów z obowiązującymi przepisami dotyczącymi konserwacji wózków jezdniowych,
 • ugruntowanie wiedzy dotyczącej budowy wózków, ich charakterystyki technicznej, mechanizmów i urządzeń zabezpieczających w tym m.in.:
  – oceny stanu technicznego wózka jezdniowego przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
  – bezpiecznej obsługi i konserwacji wózka,
  – optymalnego wykorzystania możliwości technicznych wózków,
  – identyfikacji zagrożeń występujących podczas konserwacji,
  – ​postępowanie w sytuacjach awaryjnych,
 • nabycie umiejętności konserwacji wózków jezdniowych.

Korzyści ze szkolenia

 • Nabycie praktycznej i teoretycznej wiedzy w zakresie konserwacji wózków jezdniowych ,
 • Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do konserwacji wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia,

Certyfikat

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Uprawnienie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego ma na celu potwierdzenie znajomości warunków technicznych dozoru technicznego, obowiązujących przepisów prawnych oraz norm, a także potwierdzenie umiejętności praktycznych wykonywania czynności w obrębie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

wzór uprawnieniń udt - Certyfikat UDT
Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT

Certyfikat MEN

Po szkoleniu kursanci otrzymują ZAŚWIADCZENIE wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Cel szkolenia UDT

Celem szkolenia jest uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT jest ważne w każdym zakładzie pracy w Polsce.

Zaświadczenie uprawnia do konserwacji wózków widłowych.

Uzyskane uprawnienia konserwatora w zakresie “Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia” zezwalają na konserwację wózków ogólnego przeznaczenia oraz wózków specjalizowanych:
– wózki naładowne, wózki ciągnikowe, wózki unoszące
– wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
– wózki podnośnikowe (tzw. wózki widłowe),
– wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem (tzw. wózki manitou),
– wózki jezdniowe z osobą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Program szkolenia

 1. ogólne wiadomości o dozorze technicznym (UDT),
 2. instrukcja eksploatacji i dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia (DTR),
 3. normy, przepisy i regulacje prawne dotyczące urządzeń i warunków technicznych dozoru technicznego,
 4. przepisy BHP,
 5. budowa i eksploatacja urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
 6. zawiesia i sprzęt pomocniczy,
 7. obowiązki i uprawnienia konserwatora (przeglądy i naprawy),
 8. plan konserwacji,
 9. zasady prowadzenia książki konserwacji i obsługi,
 10. przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania,
 11. zagadnienia związane z olejami i smarami,
 12. zasady eksploatacji i czyszczenia danego urządzenia.

Dla kogo jest to szkolenie

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskana kwalifikacji konserwatora wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Szkolenie na konserwatora adresowane jest do operatorów wózków, mechaników, elektryków, a także pasjonatów budowy maszyn z zacięciem do napraw i serwis różnego rodzaj urządzeń technicznych.

Tryb szkolenia

Szkolenie otwarte

Stopień zaawansowania kursu

Poziom podstawowy

Czas trwania

2 do 5 dni w zależności od stopnia zaawansowania grupy

Miejsce szkolenia

Rzeszów. al. Piłsudskiego 34

lub

Szkolenie można zorganizować na terenie każdej firmy posiadającej sprawny wózek jezdniowy.

Termin szkolenia

sierpień 2022 r.

Cena szkolenia

Szkolenie: 1500 zł, skontaktuj się z nami aby uzyskać pełną wycenę szkolenia.
Egzamin UDT: 212,34

Dla grup powyżej 5 osób cena szkolenia uzgadniana jest indywidualnie.

Cena szkolenia obejmuje

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie konserwacji,
 • wypełniamy wszystkie formalności związane z egzaminem UDT,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz papierowej,
 • skrypt szkoleniowy,
 • materiały piśmiennicze (notatnik, długopis, gadgety szkoleniowe),
 • bony rabatowe oraz zniżki u wybranych partnerów.

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Szkolenia zamknięte

W zakresie konserwacji wózków jezdniowych organizujemy również szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem.

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty.

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  1500

  Forma: Stacjonarne

  Status: Dostępne

  Szkolenie obejmuje:
  • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT
  • Materiały szkoleniowe
  • Egzamin stacjonarny

  BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

  ID: UDT-02/K

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL