Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 38 opinii
1600

Forma: Stacjonarne

Status: Dostępne

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

ID: S-UDT-230

Produkt / szkolenie obejmuje:
 • Nieograniczony dostęp
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin stacjonarny

Konserwator wózków jezdniowych - podstawowe informacje o kursie

Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) w tym wózki jezdniowe mogą być konserwowane przez osoby które przeszły odpowiednie przeszkolenie, posiadły niezbędne wiadomości w zakresie teorii oraz praktyki związane z obsługą i bezpieczeństwem pracy oraz uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzenia kwalifikacji podczas egzaminu przeprowadzanego przez oddział terenowy UDT.

Szkolenie z konserwacji UDT to przede wszystkim duża dawka zajęć praktycznych które odbywają się przy urządzeniach transportu bliskiego.

W ramach szkolenia z konserwatora wózków jezdniowych oferujemy ciekawe i obszerne wykłady teoretyczne, filmy instruktażowe, prezentacje multimedialne zawierające podstawy prawne i nowelizacje przepisów związanych z konserwacją i urządzeniami transportu bliskiego oraz zasadami BHP.

Wszystkie tematy szkoleniowe prowadzone są przez praktykujących operatorów, mechaników, konserwatorów i elektryków, którzy na bieżąco śledzą zmieniające się wymogi i ustawy związane z Urzędem Dozoru Technicznego i konserwacją UTB. Dzięki tak szeroko rozbudowanej kadrze zajęcia dostarczają wymaganej wiedzy do podjęcia pracy na stanowisku konserwatora UDT i zdania niezbędnego egzaminu przez komisją UDT.

Uprawnienia konserwatora wózków wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia obejmują urządzenia ogólnego przeznaczenia oraz specjalizowane.

Kurs na wózki jezdniowe - Kurs UDT wózki jezdniowe

Wózek jezdniowy ogólnego przeznaczenia

wózek jezdniowy specjalizowany - konserwator wózka

Wózek jezdniowy specjalizowany

Czego się nauczysz

 • Kurs ma na celu zapoznanie konserwatorów z obowiązującymi przepisami dotyczącymi konserwacji wózków jezdniowych,
 • ugruntowanie wiedzy dotyczącej budowy wózków, ich charakterystyki technicznej, mechanizmów i urządzeń zabezpieczających w tym m.in.:
  – oceny stanu technicznego wózka jezdniowego przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
  – bezpiecznej obsługi i konserwacji wózka,
  – optymalnego wykorzystania możliwości technicznych wózków,
  – identyfikacji zagrożeń występujących podczas konserwacji,
  – ​postępowanie w sytuacjach awaryjnych,
 • nabycie umiejętności konserwacji wózków jezdniowych.

Korzyści ze szkolenia

 • Nabycie praktycznej i teoretycznej wiedzy w zakresie konserwacji wózków jezdniowych ,
 • Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do konserwacji wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia,

Certyfikat

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Uprawnienie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego ma na celu potwierdzenie znajomości warunków technicznych dozoru technicznego, obowiązujących przepisów prawnych oraz norm, a także potwierdzenie umiejętności praktycznych wykonywania czynności w obrębie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Uprawnienia UDT, Legitymacja UDT - konserwator UDT
Wzór uprawnień UDT do konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Certyfikat MEN

Po szkoleniu kursanci otrzymują ZAŚWIADCZENIE wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Cel szkolenia UDT

Celem szkolenia na operatora wózka jezdniowego jest uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT jest ważne w każdym zakładzie pracy w Polsce.

Zaświadczenie uprawnia do konserwacji wózków widłowych.

Uzyskane uprawnienia konserwatora w zakresie “Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia” zezwalają na konserwację wózków ogólnego przeznaczenia oraz wózków specjalizowanych:
– wózki naładowne, wózki ciągnikowe, wózki unoszące
– wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
– wózki podnośnikowe (tzw. wózki widłowe),
– wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem (tzw. wózki manitou),
– wózki jezdniowe z osobą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Program szkolenia

 1. ogólne wiadomości o dozorze technicznym (UDT),
 2. instrukcja eksploatacji i dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia (DTR),
 3. normy, przepisy i regulacje prawne dotyczące urządzeń i warunków technicznych dozoru technicznego,
 4. przepisy BHP,
 5. budowa i eksploatacja urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
 6. zawiesia i sprzęt pomocniczy,
 7. obowiązki i uprawnienia konserwatora (przeglądy i naprawy),
 8. plan konserwacji,
 9. zasady prowadzenia książki konserwacji i obsługi,
 10. przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania,
 11. zagadnienia związane z olejami i smarami,
 12. zasady eksploatacji i czyszczenia danego urządzenia.

Dla kogo jest to szkolenie

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskana kwalifikacji konserwatora wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Szkolenie na konserwatora adresowane jest do operatorów wózków, mechaników, elektryków, a także pasjonatów budowy maszyn z zacięciem do napraw i serwis różnego rodzaj urządzeń technicznych.

Tryb szkolenia

Szkolenie otwarte

Stopień zaawansowania kursu

Poziom podstawowy

Czas trwania

1 do 3 dni w zależności od stopnia zaawansowania grupy

Miejsce szkolenia

szkolenia otwarte: Rzeszów. al. Piłsudskiego 34

Termin szkolenia

14.02.2023 r.
15.02.2023 r.

Cena szkolenia

Szkolenie: 1600 zł, skontaktuj się z nami aby uzyskać pełną wycenę szkolenia.
Egzamin UDT: 237,98

Dla grup powyżej 5 osób cena szkolenia uzgadniana jest indywidualnie.

Cena szkolenia obejmuje

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie konserwacji,
 • wypełniamy wszystkie formalności związane z egzaminem UDT,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz papierowej,
 • skrypt szkoleniowy,
 • materiały piśmiennicze (notatnik, długopis, gadgety szkoleniowe),
 • bony rabatowe oraz zniżki u wybranych partnerów.

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie.

Szkolenia zamknięte

W zakresie konserwacji wózków jezdniowych organizujemy również szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem.

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty na kurs konserwator wózków jezdniowych.

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  1600

  Forma: Stacjonarne

  Status: Dostępne

  BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

  ID: S-UDT-230

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL