Polityka jakości Certo

Chętnie pomożemy!

Potrzebujesz dedykowanego szkolenia lub kursu? Stworzymy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Polityka Systemu Zarządzania Jakością

CERTO Sp. z o.o, jako wyodrębniona jednostka firmy DERESTA świadczący usługi szkoleniowe i doradcze w ramach inżynierii mechanicznej, materiałowej, CAD/CAM/CAE oraz jakości produkcji. Odbiorcami usług są przedsiębiorstwa zarówno małe, jak i duże oraz osoby indywidualne z różnych sektorów rynku na terenie Polski. Certo prowadzi szkolenia zamknięte i otwarte zorientowane na praktyczne zastosowanie wiedzy oraz doskonalenie wybranych umiejętności i kompetencji.

Certo to grupa zaangażowanych ludzi, dla których wiedza i umiejętności klientów są priorytetem. Szczególnie cenią sobie zadowolenie osób, z którymi współpracują.

Polityka realizowana jest przy wykorzystaniu naszych mocnych stron m.in.

  • Zatrudnianie personelu o wysokich kwalifikacjach;
  • Regularne poszerzanie wiedzy i kwalifikacji personelu;
  • Wykorzystywanie w procesie szkolenia metod dostosowanych do potrzeb kursantów;
  • Ciągłe inwestowanie w infrastrukturę Firmy;
  • Badanie poziomu zadowolenia naszych klientów;
  • Ciągłe doskonalenie Systemu Jakości Zarządzania;

Naszymi celami strategicznymi są:

  • Świadczenie wysokiej jakości usług szkoleniowych i doradczych;
  • Ciągła poprawa jakości szkoleń;
  • Ciągłe rozszerzanie puli naszych szkoleń;

Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do skutecznego zarządzania Systemem Zarządzania Jakością i stałej jego poprawy, a także do spełnienia wszystkich wymagań mających zastosowanie w organizacji.

Niniejsza Polityka została opublikowana wszystkim stronom zainteresowanym i jest stosowana przez wszystkich pracowników organizacji ukierunkowanych na ciągłe doskonalenie i rozwój.

Certo.pl - certyfikat ISO

Chętnie pomożemy!

Potrzebujesz dedykowanego szkolenia lub kursu? Stworzymy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.