...

Konserwator suwnic, wciągników i wciągarek

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 88 opinii
1200
Szkolenie obejmuje:
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin stacjonarny
Forma szkolenia:
Stacjonarne

Masz pytania związane z zakupem szkolenia?

Konserwator suwnic - podstawowe informacje o kursie

Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) w tym suwnice mogą być konserwowane przez osoby które przeszły odpowiednie przeszkolenie, posiadły niezbędne wiadomości w zakresie teorii oraz praktyki związane z obsługą i bezpieczeństwem pracy oraz uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzenia kwalifikacji podczas egzaminu przeprowadzanego przez oddział terenowy UDT.

Szkolenie z konserwacji UDT to przede wszystkim duża dawka zajęć praktycznych które odbywają się przy urządzeniach transportu bliskiego.

Oferujemy ciekawe i obszerne wykłady teoretyczne, filmy instruktażowe, prezentacje multimedialne zawierające podstawy prawne i nowelizacje przepisów związanych z konserwacją i urządzeniami transportu bliskiego oraz zasadami BHP.

Wszystkie tematy szkoleniowe prowadzone są przez praktykujących operatorów, mechaników, konserwatorów i elektryków, którzy na bieżąco śledzą zmieniające się wymogi i ustawy związane z Urzędem Dozoru Technicznego i konserwacją UTB. Dzięki tak szeroko rozbudowanej kadrze zajęcia dostarczają wymaganej wiedzy do podjęcia pracy na stanowisku konserwatora UDT i zdania niezbędnego egzaminu przez komisją UDT.

Kurs pozwala na konserwację suwnic typu:

Suwnica ogólnego przeznaczenia

Suwnica ogólnego przeznaczenia

Suwnica specjalizowana

Suwnica specjalizowana

Czego się nauczysz

 • Kurs ma na celu zapoznanie konserwatorów z obowiązującymi przepisami dotyczącymi konserwacji suwnic,
 • ugruntowanie wiedzy dotyczącej budowy suwnic, ich charakterystyki technicznej, mechanizmów i urządzeń zabezpieczających w tym m.in.:
  – oceny stanu technicznego suwnicy przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
  – bezpiecznej obsługi i konserwacji suwnicy,
  – optymalnego wykorzystania możliwości technicznych suwnic,
  – identyfikacji zagrożeń występujących podczas konserwacji,
  – ​postępowanie w sytuacjach awaryjnych,
 • nabycie umiejętności konserwacji suwnic.

Korzyści ze szkolenia

 • Nabycie praktycznej i teoretycznej wiedzy w zakresie konserwacji suwnic wciągników i wciągarek ,
 • Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do konserwacji suwnic, wciągników i wciągarek.

Certyfikat

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Uprawnienie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego ma na celu potwierdzenie znajomości warunków technicznych dozoru technicznego, obowiązujących przepisów prawnych oraz norm, a także potwierdzenie umiejętności praktycznych wykonywania czynności w obrębie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

wzór uprawnieniń udt - Certyfikat UDT
Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT

Certyfikat MEN

Po szkoleniu kursanci otrzymują ZAŚWIADCZENIE wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Cel szkolenia UDT

Celem szkolenia jest uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT

 • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT jest ważne w każdym zakładzie pracy w Polsce.
 • Zaświadczenie uprawnia do konserwacji suwnic.

Program szkolenia

 1. ogólne wiadomości o dozorze technicznym (UDT),
 2. instrukcja eksploatacji i dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia (DTR),
 3. normy, przepisy i regulacje prawne dotyczące urządzeń i warunków technicznych dozoru technicznego,
 4. przepisy BHP,
 5. budowa i eksploatacja urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
 6. zawiesia i sprzęt pomocniczy,
 7. obowiązki i uprawnienia konserwatora (przeglądy i naprawy),
 8. plan konserwacji,
 9. zasady prowadzenia książki konserwacji i obsługi,
 10. przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania,
 11. zagadnienia związane z olejami i smarami,
 12. zasady eksploatacji i czyszczenia danego urządzenia.

Dla kogo jest to szkolenie

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskana kwalifikacji konserwatora suwnic, wciągników oraz wciągarek.

Szkolenie na konserwatora adresowane jest do operatorów suwnic, mechaników, elektryków, a także pasjonatów budowy maszyn z zacięciem do napraw i serwis różnego rodzaj urządzeń technicznych.

Tryb szkolenia

Szkolenie otwarte

Stopień zaawansowania kursu

Poziom podstawowy

Czas trwania

2 do 5 dni w zależności od stopnia zaawansowania grupy

Miejsce szkolenia

Szkolenie można zorganizować na terenie każdej firmy posiadającej sprawną suwnicę, wciągnik lub wciągarkę.

Termin szkolenia

Do uzgodnienia

Cena szkolenia

Szkolenie: 1200 zł, skontaktuj się z nami aby uzyskać pełną wycenę szkolenia.
Egzamin UDT: 193,78

Dla grup powyżej 5 osób cena szkolenia uzgadniana jest indywidualnie.

Cena szkolenia obejmuje

 • ~50 godzin profesjonalnego kursu praktycznego,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz papierowej,
 • skrypt szkoleniowy,
 • materiały piśmiennicze (notatnik, długopis, gadgety szkoleniowe),
 • bony rabatowe oraz zniżki u wybranych partnerów.

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Szkolenia zamknięte

W zakresie konserwacji suwnic organizujemy również szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem.

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty.

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  1200
  Szkolenie obejmuje:
  • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT
  • Materiały szkoleniowe
  • Egzamin stacjonarny
  Forma szkolenia:
  Stacjonarne

  Masz pytania związane z zakupem szkolenia?

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL
  Optimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.