Operator wózka jezdniowego ogólnego przeznaczenia

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 243 opinii
Cena od: 300

Forma: Stacjonarne

Status: Dostępne

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

ID: S-UDT-210

Produkt / szkolenie obejmuje:
 • Dla grup zorganizowanych
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin stacjonarny

Podstawowe informacje o kursie operatora wózków jezdniowych

Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) w tym wózki jezdniowe mogą być obsługiwane przez osoby które przeszły odpowiednie przeszkolenie, posiadły niezbędne wiadomości w zakresie teorii oraz praktyki związane z obsługą i bezpieczeństwem pracy oraz uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzenia kwalifikacji podczas egzaminu przeprowadzanego przez oddział terenowy UDT.

Wózki jezdniowe (potocznie wózki widłowe, widlaki) należą do grupy bardzo użytecznych pojazdów, wykorzystywanych w wielu branżach przemysłu.

Ponieważ ta grupa urządzeń transportu bliskiego znacznie usprawnia pracę przy załadunku i rozładunku towarów z tego też powodu wózki znajdziemy w firmach w których transport wewnętrzny stanowi ważny element funkcjonowania.

Urząd Dozoru Technicznego – co to za instytucja?

Urząd Dozoru Technicznego to państwowa instytucja, której celem jest kontrola bezpieczeństwa oraz zapewnienie prawidłowego działania urządzeń i instalacji technicznych, podlegających nadzorowi technicznemu.

Działania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) reguluje ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. POBIERZ: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Logo Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)

Ukończenie kursu pozwala obsługiwać podstawowe typy wózków ogólnego przeznaczenia:

Kurs UDT - wózek widłowy, wózek jezdniowy - operator wózka

Wózek jezdniowy ogólnego przeznaczenia

Kurs UDT - wózek podnośnikowy paletowy - operator wózka

Wózek podnośnikowy elektryczny

Kurs UDT - wózek wysokiego składowania - operator wózka

Wózek wysokiego składowania

Czego się nauczysz

 • Kurs ma na celu zapoznanie operatorów z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obsługi wózków jezdniowych,
 • ugruntowanie wiedzy dotyczącej budowy wózków, ich charakterystyki technicznej, mechanizmów i urządzeń zabezpieczających w tym m.in.:
  – oceny stanu technicznego wózka jezdniowego przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
  – bezpiecznej obsługi wózka,
  – optymalnego wykorzystania możliwości technicznych wózków,
  – identyfikacji zagrożeń występujących podczas pracy,
  – ​postępowanie w sytuacjach awaryjnych występujących podczas jazdy wózkiem widłowym,
 • nabycie umiejętności bezpiecznego sterowania wózkiem jezdniowym,
 • poznanie wyposażenia i technik transportu ładunków umożliwiających operatorowi:
  – efektywnego wykorzystania możliwości wózków bez narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych.
  – pracy wózkiem widłowym (jezdniowym) podnośnikowym w rzeczywistych warunkach pracy.

Korzyści ze szkolenia

 • Nabycie praktycznej umiejętności obsługi wózków jezdniowych (widłowych),
 • Poznanie podstawowych zasad BHP,
 • Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi wózków jezdniowych (widłowych).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT jest ważne w każdym zakładzie pracy w Polsce.

Zaświadczenie uprawnia do obsługi wózków widłowych ogólnego przeznaczenia.

Uzyskane uprawnienia na wózki jezdniowe kat. IIWJO (wózki widłowe) zezwalają na obsługę wózków typu:
– wózki naładowne, wózki ciągnikowe, wózki unoszące
– wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
– wózki podnośnikowe (wózki widłowe) z wyłączeniem specjalizowanych

Uzyskane uprawnienia obowiązują na wszystkie rodzaje zasilania (silniki benzynowe, elektryczne, gazowe) wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowej w wózkach.

Program szkolenia

 1. Podstawowe wiadomości o wózkach jezdniowych
 2. Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych
 3. Podstawowy podział wózków jezdniowych
 4. Budowa wózków jezdniowych
 5. Podstawowe parametry techniczne wózków
 6. Urządzenia zabezpieczające, sterownicze i sygnalizacyjne wózków jezdniowych
 7. Stateczność wózków widłowych
 8. Zawiesia i osprzęt roboczy
 9. Nośność zawiesi – Dopuszczalne Obciążenie Robocze (DOR)
 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Podstawowe wiadomości o wózkach jezdniowych

1.1. Definicja wózka jezdniowego
1.2. Definicja dźwignicy
1.3. Do czego służą wózki jezdniowe?
1.4. Na podstawie jakiego dokumentu mogą być eksploatowane wózki jezdniowe?
1.5. Kategorie uprawnień wózków jezdniowych
1.6. Jakie urządzenia można obsługiwać po zdanym egzaminie na wózki jezdniowe ogólnego przeznaczenia?
1.7. Jakie urządzenia można obsługiwać po zdanym egzaminie na wózki jezdniowe specjalizowane?
1.8. Rodzaje badań technicznych przeprowadzanych na wózkach jezdniowych
1.9. Przykłady wózków jezdniowych podlegających dozorowi technicznemu
1.10. Przykłady wózków jezdniowych nie podlegających dozorowi technicznemu
1.11. Terminy badań wózków jezdniowych.
1.12. Przeglądy konserwacyjne wózków jezdniowych i ich terminy.
2. Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych

2.1. Prawidłowa eksploatacja wózków jezdniowych?

2.2. Ogólne zasady eksploatacji wózków.
2.3. Jakie czynności powinien przeprowadzić obsługujący przed rozpoczęciem pracy?
2.4. Jakie czynności należy wykonać podczas sprawdzenia stanu technicznego wózka?
2.5. Jakich ładunków nie wolno podnosić?
2.6. Na jakiej wysokości należy transportować ładunki?
2.7. Podstawowe obowiązki operatora wózka podczas pracy
2.8. Podstawowe obowiązki po zakończeniu pracy?
2.9. Czynności zabronione przy pracy z użyciem wózka jezdniowego
2.10. Bezpieczne odległości od napowietrznych linii wysokiego napięcia.
2.11. Czynności jakie powinien przeprowadzić operator przed wjazdem np. do wagonu lub na pojazd samochodowy?
2.12. Zasady bezpiecznej jazdy z ładunkiem
2.13. Sposób jazdy wózkiem po pochyłościach
2.14. Zasady transportu ludzi oraz zwierząt?
2.15. Czy operator wózka jezdniowego może dokonywać wymiany butli gazowej?
2.16. Zasady BHP dotyczące użytkowania butli z gazem
2.17. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jazdy wózkiem podnośnikowym po drogach publicznych
2.18. Dopuszczalne prędkości jazdy wózkiem podnośnikowym?

3. Podstawowy podział wózków jezdniowych

3.1. Podział wózków jezdniowych ze względu na typ
3.2. Podział wózków jezdniowych ze względu na rodzaj sterowania
3.3. Podział wózków jezdniowych ze względu na rodzaj napędu
3.4. Podział wózków pod względem rodzaju mechanizmu podnoszenia
3.4. Wózek jezdniowy podnośnikowy z fotelem dla kierowcy
3.5. Wózek jezdniowy zdalnie sterowany
3.6. Wózek jezdniowy prowadzony
3.7. Wózek jezdniowy podestowy

4. Budowa wózków jezdniowych

4.1. Podstawowe elementy budowy wózków jezdniowych
4.2. Układ napędowy wózka jezdniowego
4.3. Rodzaje przekładni stosowanych w napędach wózków jezdniowych
4.4. Most napędowy
4.5. Mechanizm różnicowy
4.6. Przekładnia główna układu napędowego
4.7. Układ podnoszenia
4.7.1. Czynności kontrolne układu podnoszenia i przechyłu masztu
4.8. Maszt w układzie podnoszenia
4.8.1. Zasady sprawdzenia szczelności masztu w mechanizmie podnoszenia i wychyłu masztu
4.8.2. Czy próbę sprawdzenia szczelności można przeprowadzić w czasie krótszym niż 10 min?
4.9. Łańcuchy stosowane w układzie podnoszenia
4.9.1. Podstawowe wymagania co do łańcuchów
4.9.2. Kryteria zużycia łańcuchów
4.9.3. Kto kontroluje naciąg łańcucha a kto może go wyregulować?
4.10. Karetkę w układzie podnoszenia
4.11. Widły stosowane w wózkach jezdniowych
4.11.1. Podstawowe wymagania dla wideł
4.11.2. Kryteria zużycia wideł
4.11.3. Czy można do wózka założyć inne widły niż te, których udźwig 1 zęba wynika z udźwigu nominalnego wózka?
4.11.4. Kto może wymieniać widły wózkach jezdniowych?
4.11.5. Czy można używać wideł bez cechy lub z uszkodzoną cechą?
4.12. Podstawowe układy hydrauliczne w wózkach jezdniowych
4.13. Układ kierowniczy
4.13.1. Czynności kontrolne układu kierowniczego
4.14. Układ hamulcowy
4.14.1. Próba działania hamulca postojowego w wózku jezdniowym
4.14.2. Próba działania hamulca zasadniczego
4.15. Ogumienie wózków widłowych.
4.15.1. Kryteria zużycia ogumienia wózków jezdniowych
4.16. Budowę elektryczna wózka jezdniowego
4.17. Instalację gazową wózków widłowych
4.17.1. Własności gazu propan-butan
4.17.2. Zbiorniki służące do zasilania wózków jezdniowych
4.17.3. Sposób wymiany butli gazowych

5. Podstawowe parametry techniczne wózków

5.1. Wymień podstawowe parametry techniczne wózków jezdniowych
5.2. Udźwig nominalny i jak jest określany
5.3. Udźwig zredukowany
5.4. Prędkość podnoszenia i prędkość opuszczania ładunku
5.5. Wysokość podnoszenia
5.6. Zdolność pokonywania wzniesień

6. Urządzenia zabezpieczające, sterownicze i sygnalizacyjne wózków jezdniowych

6.1. Urządzenia zabezpieczające
6.2. Zabezpieczenia typu elektrycznego
6.3. Zabezpieczenia hydrauliczne
6.4. Zabezpieczania typu mechanicznego
6.5. Elementy oświetlenie wózków
6.6. Urządzenia sygnalizujące, ostrzegawcze i kontrolne
6.7. Łączniki awaryjne zatrzymania stop
6.8. Wyłącznik brzuszny?
6.9. Sposób sprawdzenia poprawności działania łącznika STOP
6.10. Przecieki zewnętrzne układu hydraulicznego?
6.11. Przecieki wewnętrzne układu hydraulicznego.
6.12. Czy operator w ramach obsługi codziennej ma obowiązek skontrolować wycieki?
6.13. Dopuszczalne wartości przecieków wewnętrznych
6.14. Do czego służy zawór przelewowy
6.15. Do czego służy zawór bezpieczeństwa i jak sprawdzić jego działanie
6.16. Do czego służy łącznik bezpieczeństwa w układzie elektrycznym wózka?
6.17. Do czego służy łącznik kluczykowy?
6.18. Jaką funkcję pełni zamek hydrauliczny?
6.19. Jak sprawdzić działanie zamka hydraulicznego?
6.20. Jaką funkcję pełni zawór dławiący?
6.21. Do czego służy rozdzielacz w układzie hydraulicznym?
6.22. Jakie zabezpieczenia przez przeciążeniem stosowane są wózkach podnośnikowych?
6.23. W jakim celu stosuje się bezpieczniki w instalacji elektrycznej?
6.24. Jakie jest zadanie pasa bezpieczeństwa?

7. Stateczność wózków widłowych

7.1. Co to jest stateczność wózka jezdniowego?
7.2. Od jakich czynników zależy stateczność wózka jezdniowego?
7.3. Wymień podstawowe przyczyn utraty stateczności
7.4. Wymień przypadki, w których należy zredukować udźwig wózka
7.5. Co to jest diagram udźwigu wózka jezdniowego?

8. Zawiesia i osprzęt roboczy

8.1. Co to jest osprzęt roboczy?
8.2. Co to są zawiesia?
8.3. Rodzaje zawiesi
8.4. Opisz rodzaje oraz elementy składowe zawiesi
8.5. Jakiego typu elementy można wykorzystać do zawieszania ładunków na haku?
8.6. O czym świadczy kolor etykiety w zawiesiu?
8.7. Kryteria zużycia dla zawiesi

9. Nośność zawiesi – Dopuszczalne Obciążenie Robocze (DOR)

9.1. Co to jest DOR?
9.2. Gdzie można znaleźć informację o DOR zawiesia?
9.3. Jaki jest wpływ kąta rozwarcia na DOR zawiesia?
9.4. Jaki jest współczynnik bezpieczeństwa zawiesi pasowych?

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

10.1. Kto odpowiada za bezpieczną obsługę wózka?
10.2. Jakie są podstawowe obowiązki pracownika wynikające z przepisów BHP?
10.3. Jakie są podstawowe obowiązki służb eksploatacyjnych?
10.4. Jakie są zadania i obowiązki osób obsługujących urządzenie techniczne?
10.5. W jakie środki ochrony indywidualnej powinien być wyposażony pracownik obsługujący wózek?

Certyfikat

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Uprawnienie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego ma na celu potwierdzenie znajomości warunków technicznych dozoru technicznego, obowiązujących przepisów prawnych oraz norm, a także potwierdzenie umiejętności praktycznych wykonywania czynności w obrębie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Certyfikat MEN

Po szkoleniu kursanci otrzymują ZAŚWIADCZENIE wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Dla kogo jest to szkolenie

Kurs jest dedykowany osobom, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie: Operator wózków jezdniowych ogólnego przeznaczenia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Tryb szkolenia

Szkolenie otwarte

Stopień zaawansowania kursu

Poziom podstawowy

Czas trwania

1 do 3 dni w zależności od stopnia zaawansowania grupy

Miejsce szkolenia

Szkolenie można zorganizować na terenie każdej firmy posiadającej sprawny wózek widłowy

Termin szkolenia

Do uzgodnienia

Cena szkolenia

Szkolenie: od 300 zł brutto w zależności od ilości uczestników
Egzamin UDT: 212,34

Aby uzyskać wycenę szkolenia dla swojej firmy skontaktuj się z naszym specjalistą.

Cena szkolenia obejmuje

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi,
 • wypełniamy wszystkie formalności związane z egzaminem UDT,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz papierowej,
 • skrypt szkoleniowy,
 • materiały piśmiennicze (notatnik, długopis, gadgety szkoleniowe),
 • bony rabatowe oraz zniżki u wybranych partnerów.

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Szkolenia zamknięte

W zakresie obsługi wózków jedniowych organizujemy również szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem.

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty.

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  Cena od: 300

  Forma: Stacjonarne

  Status: Dostępne

  BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

  ID: S-UDT-210

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL