Metodologia SMED

Metodologia SMED – Redukcja Czasu Przezbrojeń Maszyn

Metodologia SMED (Single Minute Exchange of Die) to zbiór technik i narzędzi umożliwiających redukcję wewnętrznego i zewnętrznego przezbrojenia maszyn. Potrzeba ciągłego doskonalenia, usprawniania procesów technologicznych, a także redukcja czasu i kosztów pracy to czynniki nadrzędne, rzutujące docelowo na całość produkcji i poprawę jakości funkcjonowania firmy.

Metoda SMED

Podczas szkolenia przedstawione zostaną poszczególne etapy metody SMED:

Etap 0 – analiza procesu przezbrajania,

Etap 1 – przezbrojenie wewnętrzne i zewnętrzne,

Etap 2 –  transformacja przezbrojeń,

Etap 3 –  usprawnienia przezbrojeń.

Wdrożenie metody SMED to szereg korzyści w przedsiębiorstwie. Uproszczenie sposobu i skrócenie czasu przezbrojeń maszyn wiąże się z :

  • poprawą płynności finansowej firmy,
  • jednoczesnym mniejszym nakładem pracy,
  • wzrostem bezpieczeństwa,
  • krótszymi seriami produkcyjnymi,
  • wyższą elastycznością produkcyjną,
  • lepszą kontrolą nad procesami technologicznymi i ich stabilnością.

BAZA WIEDZY

Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PKM.EDU.PL