Szkolenia dofinansowane

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Cele Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Firma CERTO wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) co oznacza, że pracodawca może starać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach KFS.

Dofinansowanie szkoleń - Certo.pl
Dofinansowanie szkoleń - Certo.pl

Kto może się starać o dofinansowanie szkolenia w ramach KFS?

  • Pracodawca, zatrudniający co najmniej 1 pracownika,
  • Osoba zatrudniona na dowolnym rodzaju umowy i w dowolnym wymiarze godzin (pełen etat lub część etatu).

Wartość dofinansowania

  • Mikroprzedsiębiorstwa – 100% dofinansowania,
  • Pozostałe firmy – 80% dofinansowania,

Kwota przyznana na szkolenia dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Ścieżka pozyskania dofinansowania

  1. Wybierz szkolenie z oferty CERTO.pl
  2. W drugim kroku pracodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie. Właściwy wniosek należy pobrać i złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wnioski w terminie do 30 dni.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.


BAZA WIEDZY

Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PKM.EDU.PL
Start
Infolinia
0 Koszyk
0 Ulubione
Moje konto