...

Szkolenia dofinansowane

Chętnie pomożemy!

Potrzebujesz dedykowanego szkolenia lub kursu? Stworzymy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Cele Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Firma CERTO wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) co oznacza, że pracodawca może starać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach KFS.

Dofinansowanie szkoleń - Certo.pl
Dofinansowanie szkoleń - Certo.pl

Kto może się starać o dofinansowanie szkolenia w ramach KFS?

  • Pracodawca, zatrudniający co najmniej 1 pracownika,
  • Osoba zatrudniona na dowolnym rodzaju umowy i w dowolnym wymiarze godzin (pełen etat lub część etatu).

Wartość dofinansowania

  • Mikroprzedsiębiorstwa – 100% dofinansowania,
  • Pozostałe firmy – 80% dofinansowania,

Kwota przyznana na szkolenia dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Ścieżka pozyskania dofinansowania

  1. Wybierz szkolenie z oferty CERTO.pl
  2. W drugim kroku pracodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie. Właściwy wniosek należy pobrać i złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wnioski w terminie do 30 dni.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.

Chętnie pomożemy!

Potrzebujesz dedykowanego szkolenia lub kursu? Stworzymy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

BAZA WIEDZY

Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PKM.EDU.PL
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.