Operator wózka jezdniowego specjalizowanego

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 50 opinii
Produkt / szkolenie obejmuje:
 • Czas trwania: 2 dni
 • Dla grup zorganizowanych
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin stacjonarny

Kurs operatora wózka jezdniowego - podstawowe informacje

Szkolenie na wózek widłowy

Wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem (tzw. ładowarki teleskopowe lub Manitou) są to wyspecjalizowane urządzenia transportu bliskiego służące do przemieszczania ładunków trudnych warunkach terenowych.

Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) w tym wózki jezdniowe specjalizowane oraz wózki jezdniowe ogólnego przeznaczenia mogą być obsługiwane przez osoby które przeszły odpowiednie przeszkolenie, posiadły niezbędne wiadomości w zakresie teorii oraz praktyki związane z obsługą i bezpieczeństwem pracy oraz uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzenia kwalifikacji podczas egzaminu przeprowadzanego przez oddział terenowy UDT.

Ponieważ ta grupa urządzeń transportu bliskiego znacznie usprawnia pracę przy załadunku i rozładunku towarów z tego też powodu wózki znajdziemy w firmach w których transport wewnętrzny stanowi ważny element funkcjonowania.

Urząd Dozoru Technicznego – co to za instytucja?

Urząd Dozoru Technicznego to państwowa instytucja, której celem jest kontrola bezpieczeństwa oraz zapewnienie prawidłowego działania urządzeń i instalacji technicznych, podlegających nadzorowi technicznemu.

Działania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) reguluje ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. POBIERZ: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Logo Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)

Ukończenie kursu pozwala obsługiwać wózki jezdniowe specjalizowane oraz wózki jezdniowe ogólnego przeznaczenia:

operator wózka jezdniowego szkolenie

Wózek jezdniowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem

Kurs na wózki jezdniowe - Kurs UDT wózki jezdniowe

Wózek jezdniowy ogólnego przeznaczenia

Czego się nauczysz

 • Kurs operator wózka jezdniowego ma na celu zapoznanie operatorów z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obsługi wózków jezdniowych,
 • ugruntowanie wiedzy dotyczącej budowy wózków, ich charakterystyki technicznej, mechanizmów i urządzeń zabezpieczających w tym m.in.:
  – oceny stanu technicznego wózka jezdniowego przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
  – bezpiecznej obsługi wózka,
  – optymalnego wykorzystania możliwości technicznych wózków,
  – identyfikacji zagrożeń występujących podczas pracy,
  – ​postępowanie w sytuacjach awaryjnych występujących podczas jazdy wózkiem widłowym,
 • nabycie umiejętności bezpiecznego sterowania wózkiem jezdniowym,
 • poznanie wyposażenia i technik transportu ładunków umożliwiających operatorowi:
  – efektywnego wykorzystania możliwości wózków bez narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych.
  – pracy wózkiem widłowym (jezdniowym) podnośnikowym w rzeczywistych warunkach pracy.

Korzyści ze szkolenia

 • Nabycie praktycznej umiejętności obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych
 • Poznanie podstawowych zasad BHP,
 • Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia na operatora wózka jezdniowego jest uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT jest ważne w każdym zakładzie pracy w Polsce.

Zaświadczenie uprawnia do obsługi wózków widłowych ogólnego przeznaczenia oraz wózków specjalizowanych

Uzyskane uprawnienia na wózki jezdniowe (dawniej kat. IWJO oraz IIWJO) zezwalają na obsługę wózków typu:
– wózki ogólnego przeznaczenia: wózki naładowne, wózki ciągnikowe, wózki unoszące, wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane, wózki podnośnikowe (wózki widłowe),

– wózki specjalizowane: wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem, wózki jezdniowe specjalizowane z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem.

Uzyskane uprawnienia obowiązują na wszystkie rodzaje zasilania (silniki benzynowe, elektryczne, gazowe) wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowej w wózkach.

Program szkolenia

 1. Podstawowe wiadomości o wózkach jezdniowych
 2. Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych
 3. Podstawowy podział wózków jezdniowych
 4. Budowa wózków jezdniowych
 5. Podstawowe parametry techniczne wózków
 6. Urządzenia zabezpieczające, sterownicze i sygnalizacyjne wózków jezdniowych
 7. Stateczność wózków widłowych
 8. Zawiesia i osprzęt roboczy
 9. Nośność zawiesi – Dopuszczalne Obciążenie Robocze (DOR)
 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 11. Zajęcia praktyczne – obsługa wózka specjalizowanego

Certyfikat

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Uprawnienie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego ma na celu potwierdzenie znajomości warunków technicznych dozoru technicznego, obowiązujących przepisów prawnych oraz norm, a także potwierdzenie umiejętności praktycznych wykonywania czynności w obrębie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Certyfikat MEN

Po szkoleniu kursanci otrzymują ZAŚWIADCZENIE wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Dla kogo jest to szkolenie

Kurs operator wózka jezdniowego jest dedykowany osobom, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie: “Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem” wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Tryb szkolenia

Szkolenie otwarte

Stopień zaawansowania kursu

Poziom podstawowy

Czas trwania

1 do 3 dni w zależności od stopnia zaawansowania grupy

Miejsce szkolenia

Szkolenie operator wózka jezdniowego można zorganizować na terenie każdej firmy posiadającej sprawny wózek widłowy

Termin szkolenia

Do uzgodnienia

Cena szkolenia

Szkolenie: od 600 zł brutto w zależności od ilości uczestników
Egzamin UDT: 237,98

Aby uzyskać wycenę szkolenia dla swojej firmy skontaktuj się z naszym specjalistą.

Cena szkolenia obejmuje

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi,
 • wypełniamy wszystkie formalności związane z egzaminem UDT,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz papierowej,
 • skrypt szkoleniowy,
 • materiały piśmiennicze (notatnik, długopis, gadgety szkoleniowe),
 • bony rabatowe oraz zniżki u wybranych partnerów.

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Szkolenia zamknięte

W zakresie obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych organizujemy również szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem.

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty.

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL