Kurs operatora wyciągów towarowych oraz wyciągów statków

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 9 opinii
Cena od: 900

Forma: Stacjonarne

Status: Dostępne

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

ID: S-TDT-110

Produkt / szkolenie obejmuje:
 • Dla grup zorganizowanych
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne TDT
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin stacjonarny

Wyciągi towarowe oraz wyciągi statków

Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) w tym wyciągi towarowe mogą być obsługiwane przez osoby które przeszły odpowiednie przeszkolenie, posiadły niezbędne wiadomości w zakresie teorii oraz praktyki związane z obsługą i bezpieczeństwem pracy wyciągu oraz uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzenia kwalifikacji podczas egzaminu przeprowadzanego przez oddział terenowy TDT.

Wyciąg jest dzwignicą (tzw. drabina, skip) pracującą w ruchu przerywanym. Konstrukcja składa się z podstawy ładunkowej która umieszczona jest na prowadnicy. Wyciągi mają zastosowanie do prowadzenia ładunków po pochyłości za pomocą cięgników.

Pamiętaj: każdy wyciąg podlega dozorowi technicznemu.

Transportowy Dozór Techniczny – co to za instytucja?

Transportowy Dozór Techniczny to państwowa instytucja, której celem jest kontrola bezpieczeństwa oraz zapewnienie prawidłowego działania urządzeń i instalacji technicznych, podlegających nadzorowi technicznemu.

Działania Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) reguluje ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. POBIERZ: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Transportowy Dozór Techniczny

Ukończenie kursu operatora wyciągu pozwala na obsługę urządzeń typu:

Wyciągi towarowe

Wyciągi statków

Czego się nauczysz

 • kurs operatora wyciągów towarowych ma na celu zapoznanie operatorów z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obsługi wyciągów towarowych oraz wyciągów statków,
 • ugruntowanie wiedzy dotyczącej budowy wyciągów, ich charakterystyki technicznej, mechanizmów i urządzeń zabezpieczających w tym m.in.:
  – oceny stanu technicznego wyciągu przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy,
  – bezpiecznej obsługi wyciągu,
  – optymalnego wykorzystania możliwości technicznych urządzenia,
  – identyfikacji zagrożeń występujących podczas pracy z wyciągiem,
  – ​postępowanie w sytuacjach awaryjnych występujących podczas obsługi wyciągu.

Ponadto kurs na operatora wyciągu pozwala na:

 • nabycie umiejętności bezpiecznego sterowania wyciągiem,
 • poznanie wyposażenia i technik transportu ładunków umożliwiających operatorowi:
  – efektywnego wykorzystania możliwości wyciągu bez narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych,
  – pracy wyciągiem w rzeczywistych warunkach pracy.

Korzyści ze szkolenia

 • Nabycie praktycznej umiejętności obsługi wyciągów,
 • Poznanie podstawowych zasad BHP,
 • Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi wyciągów.

Cel szkolenia operatorów wyciągów

Podczas szkolenia operatorów wyciągów kursant otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne TDT, które jest ważne w każdym zakładzie pracy w Polsce.

Kurs operatora wyciągów oraz uzyskane uprawnienia TDT zezwalają na obsługę urządzeń:

 • wyciągi stacjonarne,
 • wyciągi przewoźne i przenośne,
 • wyciągi statków.

Certyfikat

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Uprawnienie wydawane przez Transportowy Dozór Technicznych (TDT) ma na celu potwierdzenie znajomości warunków technicznych dozoru technicznego, obowiązujących przepisów prawnych oraz norm, a także potwierdzenie umiejętności praktycznych wykonywania czynności w obrębie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Certyfikat MEN

Po szkoleniu kursanci otrzymują ZAŚWIADCZENIE wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Dla kogo jest to szkolenie

Kurs obsługi wyciągów towarowych z egzaminem TDT jest dedykowany osobom, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie: Operator wyciągów towarowych, operator wyciągów statków wydane przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT).

Tryb szkolenia

Szkolenie zamknięte dla grup zorganizowanych.

Stopień zaawansowania kursu

Poziom podstawowy

Czas trwania

1 do 3 dni w zależności od stopnia zaawansowania grupy.

Miejsce szkolenia

Kurs operatora wyciągów towarowych oraz wyciągów statków można zorganizować na terenie każdej firmy posiadającej sprawny sprzęt.

Termin szkolenia

Do uzgodnienia

Cena szkolenia

Szkolenie: od 900 zł brutto (VAT zwolniony) – cena do uzgodnienia w zależności od wielkości grupy szkoleniowej
Egzamin TDT: 212,34

Cena szkolenia obejmuje

 • praktyczny kurs w zakresie obsługi wyciągów statków oraz wyciągów towarowych,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz papierowej,
 • skrypt szkoleniowy,
 • materiały piśmiennicze (notatnik, długopis, gadgety szkoleniowe),
 • bony rabatowe oraz zniżki u wybranych partnerów.

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operator wyciągów.

Szkolenia zamknięte

W zakresie obsługi wyciągów towarowych organizujemy również szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem.

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty.

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  Cena od: 900

  Forma: Stacjonarne

  Status: Dostępne

  BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

  ID: S-TDT-110

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL