Kurs lutowania gazowego – Lutowanie twarde (metoda 912)

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 39 opinii
Wyczyść

Najbliższy termin: 24.03.2023 (Rzeszów)

Forma: Stacjonarne

Status: Dostępne

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

ID: S-SPM-912

Produkt / szkolenie obejmuje:
 • Czas trwania: 1 dzień, 8 godzin
 • Nieograniczony dostęp
 • Certyfikat TÜV
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin stacjonarny

Kurs lutowania twardego - podstawowe informacje

Szkolenia dla lutowaczy

Lutowanie polega na łączeniu jednorodnych lub różnorodnych materiałów metalicznych takich jak m.in. miedź, aluminium, stal, płytki z węglików spiekanych, złoto, srebro, mosiądz i brąz, a także niektórych niemetalicznych za pomocą roztopionego metalu dodatkowego (tzw. lutu).
Podczas wykonywania złącza do szczeliny wprowadza się spoiwo w postaci lutu, którego temperatura topnienia jest niższa od temperatury topnienia łączonych materiałów i następnym nagrzaniu złącza tak aby lut wypełnił szczelinę.

Pod względem temperatury topnienia spoiwa możemy rozróżnić dwa podstawowe rodzaje lutowania:
lutowanie miękkie gdy temperatura topnienia lutu mieści się w zakresie od 3oC do 450oC
lutowanie twarde gdy temperatura topnienia lutu mieści się w zakresie od 450oC do 2000oC

Zobacz jak działamy

 • wyróżnia nas maksymalnie uproszczona procedura egzaminacyjna. Uzupełniamy wszystkie niezbędne wnioski i stale monitorujemy status egzaminu,
 • uprawnienia lutowacza wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych od daty egzaminu,
 • egzamin lutowacza w najniższej cenie – oferujemy rabaty przy egzaminach grupowych,
 • kurs lutowania prowadzą tylko doświadczeni instruktorzy praktycy ze stażem w przemyśle, potrafiący skutecznie przekazać wiedzę kursantom,
 • szkolimy i egzaminujemy w zakładach pracy w całej Polsce. Dojazd trenera oraz egzaminatora do firmy jest GRATIS.

Kurs lutowania gazowego certyfikat

Po zakończeniu szkolenia z lutowania / egzaminie spawalniczym wydawane są:

 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Lutowacza zgodnie z normą: PN-EN ISO 13585 uprawniające do wykonywania zawodu lutowacza na terenie całej Polski oraz innych krajów europejskich,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim oraz angielskim.

Ponadto kursant otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Ważne: tłumaczymy zaświadczenia na dowolny język europejski,
 • Konsultacje z Naszymi specjalistami,
 • Materiały szkoleniowe.

Certyfikat

Certyfikat TÜV

 • Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym oraz wydaniem Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Lutowacza wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą TÜV, którego ważność wynosi 3 lata.
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Lutowacza, uprawnia do wykonywania zawodu lutowacza w Polsce oraz pozostałych krajach europejskich.

Certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej TÜV stanowi respektowane na całym świecie obiektywne potwierdzenie kompetencji.

Cel szkolenia

Celem kursu lutowania jest opanowanie przez uczestników wiadomości teoretycznych i praktycznych w zakresie ręcznego lutowania twardego palnikami gazowymi (miedź, mosiądz, stali nierdzewna) oraz przygotowanie do egzaminu końcowego mającego na celu uzyskanie uprawnień lutowacza twardego (metoda 912) wg normy PN-EN ISO 13585:2012.

Program kursu lutowania

Zajęcia teoretyczne z zakresu lutowania twardego:

 • wiadomości dotyczące procesów fizycznych zachodzących podczas lutowania: zjawisko kapilarności, zwilżalność, siły adhezji, siły kohezji,
 • wiadomości o lutowaniu twardym płomieniowym (metoda 912),
 • podstawy projektowania połączeń lutowanych oraz wytrzymałość połączeń,
 • lutowność materiałów (lutowność stali, lutowność miedzi, lutowność mosiądzu, różnoimienne połączenia lutowane),
 • materiały dodatkowe stosowane podczas lutowania (luty miedziane, luty srebrne oraz fosforowe, topniki do lutowania),
 • zasady przygotowania części do łączenia oraz obsługa butli i reduktorów,
 • klasyfikacja i rodzaje niezgodności lutowniczych wg normy: PN-EN ISO 18279 Lutowanie twarde – Niezgodności w złączach lutowanych na twardo. Sposoby zapobiegania niezgodnościom lutowniczym.
 • podstawowe zasady BHP podczas lutowania twardego.

Zajęcia praktyczne z zakresu lutowania twardego:

 • przygotowanie materiałów do lutowania: czyszczenie, odtłuszczanie, usuwanie zadziorów, kielichowanie za pomocą ekspandera, gięcie rur miedzianych za pomocą giętarki,
 • przygotowanie stanowiska pracy do lutowania twardego,
 • przygotowanie zestawu do lutowania, przygotowanie palnika do pracy oraz regulacja płomienia,
 • ćwiczenia z wykonywania połączeń lutowanych,
 • próba szczelności połączeń lutowanych.

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie skierowane jest dla osób zajmujących się instalacją, serwisowaniem, konserwacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła i agregatów transportowych oraz wszystkich osób pracujących lub zamierzających pracować przy pracach lutowniczych, a szczególnie przy instalacjach podlegających ocenie zgodności.

Tryb szkolenia

Szkolenie otwarte

Stopień zaawansowania kursu

Szkolenie podstawowe i średniozaawansowane

Czas trwania

1 dzień – 8 godzin

Miejsce szkolenia

Egzaminy z zakresu lutowania oraz odnowienia uprawnień lutowaczy organizowane są w ośrodkach szkoleniowych grupy Certo lub bezpośrednio w siedzibie firmy klienta

Dojazd do siedzimy klienta jest darmowy!

Termin szkolenia

Do uzgodnienia.

Cena szkolenia

Koszt szkolenia z lutowania twardego dla osób indywidualnych: 800 zł

Koszt egzaminu i wydania uprawnień dla lutowacza: 400 zł

Cena za szkolenia grupowe dla firm zależy od ilości zgłoszonych osób i długości szkolenia. Skontaktuj się z naszym doradcą klienta i uzyskaj atrakcyjną ofertę.

 

Cena szkolenia obejmuje

8 godzin profesjonalnego kursu praktycznego,
Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Lutowacza zgodnie z normą PN-EN ISO 13585 (Lutowanie twarde – Kwalifikowanie lutowaczy i operatorów lutowania twardego) wydane przez jednostkę TÜV,
Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim oraz angielskim.

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 •   ukończone 18 lat
 •   minimum podstawowe wykształcenie

Agenda

dzień 1: godz. 8.00 – 16.00

Szkolenia zamknięte

W zakresie lutowania twardego organizujemy również szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem. Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty na kurs lutowania.

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  Wyczyść

  Najbliższy termin: 24.03.2023 (Rzeszów)

  Forma: Stacjonarne

  Status: Dostępne

  BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

  ID: S-SPM-912

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL