Kurs SEP – kategoria G3

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 44 opinii
Promocja
Promocja!
120
150

Forma: Webinar

Status: Dostępne

Szkolenie obejmuje:
 • Czas trwania: 1 dzień, 5 godzin
 • Nieograniczony dostęp
 • Uprawnienia SEP
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin online

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

ID: SEP-G3

Podstawowe informacje o kursie SEP - kat. G3

Aby otrzymać uprawnienia SEP (tzw. uprawnienia sepowskie) nie jest wymagane ukończenie szkoły o profilu technicznym (np. technikum mechaniczne, technikum elektryczne, szkoła zawodowa etc.). Warto podkreślić jednak że aby uzupełnić braki wiedzy na temat instalacji elektrycznych i prądu elektrycznego warto przystąpić do odpowiedniego kursu SEP przygotowującego do zawodu elektryka.

Aby uzyskać uprawnienia SEP należy zdać egzamin przed komisją kwalifikacyjną. Szczegółowe informacje o egzaminie znajdą Państwo w dalszej części artykułu.

Czego się nauczysz

 • Osoby ubiegające się o uprawnienia z dozoru zostaną zapoznane z bardziej zaawansowanymi informacjami z naciskiem na unormowania prawne związane z działalnością elektryka i osób pracujących przy pracach związanych z elektryką.
 • Dodatkowo wszystkie osoby zostaną zapoznane z przepisami BHP oraz postępowania w razie awarii, pożaru lub zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Korzyści ze szkolenia

 • Uprawnienia SEP pozwalają na wykonywanie prac dotyczących eksploatacji oraz dozoru nad pracą urządzeń elektrycznych lub gazowych.
 • Osoby posiadające uprawnienia SEP mogą obsługiwać sprzęt zasilany z sieci elektrycznej lub gazowej a także zajmować się jego dozorem i eksploatacją.

Uprawnienia SEP

Świadectwo kwalifikacyjne typu E/D (Eksploatacja / Dozór)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
>> Pobierz rozporządzenie <<

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D).

Program szkolenia

Szkolenie z zakresu eksploatacji

 • budowa, działanie oraz warunki techniczne przy obsłudze urządzeń, instalacji oraz sieci,
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci,
 • zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 • wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej,
 • umiejętność udzielenie pierwszej pomocy,
 • postępowanie w razie awarii, pożaru lub zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Szkolenie z zakresu Dozoru

 • przepisy przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,
 • przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Dla kogo jest to szkolenie

Dla osób ubiegających się o uprawnienia z Eksploatacji

 • Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę gazownika lub pomocnika gazownika oraz do wszystkich osób rozpoczynających pracę związaną z instalacjami gazowymi

Dla osób ubiegających się o uprawnienia z Dozoru:

 • Szkolenie skierowane jest do osób kierujących i nadzorujących gazowników i pracowników którzy wykonują prace związane z instalacjami gazowymi.
 • Kurs SEP G3 kierowany jest do osób zajmujących się eksploatacją instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe obejmujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 3:
  1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
  2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gaz., urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
  3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
  4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśn.. nie wyższym niz 0,5 Mpa ( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
  5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
  6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
  7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
  8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
  9. turbiny gazowe
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 1-9

Tryb szkolenia

Szkolenie otwarte

Stopień zaawansowania kursu

Poziom podstawowy oraz średnio zaawansowany

Czas trwania

1 dzień dni – 6 godzin
Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w Grupie G1, G2 lub G3 – zobacz pozostałe szkolenia SEP.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się online w formie webinaru.

Termin szkolenia

Do uzgodnienia

Cena szkolenia

Cena dla osób indywidualnych: 150 zł

Cena za szkolenia grupowe dla firm zależy od ilości zgłoszonych osób i długości szkolenia. Skontaktuj się z naszym doradcą klienta i uzyskaj atrakcyjną ofertę.

Egzamin w wybranej kategorii: 301 zł

Cena szkolenia obejmuje

8 godzin profesjonalnego kursu praktycznego
Uprawnienia SEP w kategorii G1. G2 lub G3 ukończenia kursu

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać nastepujące warunki:
ukończone 18 lat
minimum podstawowe wykształcenie

Agenda

dzień 1: godz. 8.00 – 15.00

Szkolenia zamknięte

W zakresie szkoleń SEP organizujemy również szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  120
  150

  Forma: Webinar

  Status: Dostępne

  Szkolenie obejmuje:
  • Czas trwania: 1 dzień, 5 godzin
  • Nieograniczony dostęp
  • Uprawnienia SEP
  • Materiały szkoleniowe
  • Egzamin online

  BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

  ID: SEP-G3

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL