Certyfikaty i wyróżnienia

ISO 9001:2015 - System Zarządzania Jakością

Wprowadzenie i utrzymanie certyfikatu ISO 9001 stanowi niezwykle mocny dowód na profesjonalizm i zobowiązanie naszej firmy wobec jakości. Posiadanie tego prestiżowego certyfikatu ma kluczowe znaczenie dla sukcesu naszego biznesu, ponieważ przekłada się na minimalną ilość reklamacji oraz skarg zgłaszanych przez naszych cenionych klientów. Efektem tego jest wyraźne obniżenie kosztów operacyjnych, podniesienie wydajności naszej działalności oraz nasza większa konkurencyjność na rynku.

Fundament ciągłego rozwoju

System ISO 9001 stanowi niezwykle wartościowe i kompleksowe narzędzie, które stanowi fundament ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług. Poprzez skrupulatne analizowanie i ulepszanie procesów, jak również doskonalenie metod działania naszej firmy, jesteśmy w stanie zapewnić nieustanny rozwój oraz zadowolenie naszych klientów.

Gwarantowana jakość szkoleń

Norma ISO 9001 pełni rolę wszechstronnego przewodnika, precyzyjnie określając procesy nadzorujące jakość usług, które są świadczone przez naszą renomowaną firmę. Dzięki temu, nasze działania są nadzorowane i kontrolowane w sposób systematyczny, co umożliwia nam zapewnienie najwyższej jakości i skuteczności w każdym aspekcie naszej działalności.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Posiadając wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, gwarantujemy nie tylko naszą uznawalność i wiarygodność, ale potwierdzamy iż funkcjonujemy na rynku publicznym.

Posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych daje nam prestiż na rynku. Nasza reputacja jest niepodważalna, a klientom daje to pewność, że wybierają profesjonalnego partnera szkoleniowego.

Fundament ciągłego rozwoju

Nasza standaryzacja i nieustanne doskonalenie jakości sprawiają, że oferowane przez nas szkolenia są doskonałe. Jesteśmy zobligowani do ciągłego udoskonalania programów i procesów zarządzania jakością, aby zapewnić naszym klientom najlepsze możliwe doświadczenie szkoleniowe.

Współpraca z Politechniką Rzeszowską

Firma Certo jest oficjalnym Partnerem Politechniki Rzeszowskiej w szerokim zakresie badawczo-rozwojowym.

Politechnika Rzeszowska

Kooperacja naukowo-badawcza

Obopólna współpraca z Politechniką Rzeszowską obejmuje:

  • prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych wdrożeniowych, w zakresie optymalizacji istniejących rozwiązań technologicznych i materiałowych, a także nowych technologii,
  • realizację projektów badawczych, badawczo-rozwojowych, celowych organizowanych w ramach krajowych i międzynarodowych konkursów,
  • wykonanie ekspertyz, analiz, prac projektowo-wdrożeniowych,
  • współdziałanie we wzajemnym promowaniu przedsięwzięć i efektów prac w krajowych i zagranicznych środowiskach przemysłowych i naukowo-badawczych.

BAZA WIEDZY

Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PKM.EDU.PL
Start
Infolinia
0 Koszyk
0 Ulubione
Moje konto