Kurs Autodesk AutoCAD – Poziom podstawowy

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 42 opinii
Produkt / szkolenie obejmuje:
 • Czas trwania: 1 dzień, 8 godzin
 • Dla grup zorganizowanych
 • Certyfikat ukończenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin stacjonarny

Kurs AutoCAD - poziom podstawowy. Podstawowe informacje o kursie

Szkolenie z programu AutoCAD
AutoCAD - okno programu

AutoCAD to wiodący program należący do grupy programów komputerowego wspomagania projektowania CAD (ang. Computer Aided Design)

Program stanowi środowisko graficzne oferujące możliwość tworzenia dowolnych obiektów geometrycznych z wykorzystaniem zaawansowanych komend edycyjnych oraz narzędzia do obróbki i podglądu grafiki.

W trakcie szkolenia kursanci poznają zagadnienia związane z szybkim i sprawnym rysowaniem w programie AutoCAD. Na kursie uczymy wymiarowania elementów, tworzenia opisów projektów, kreskowania obiektów, tworzenia bloków, zarządzania warstwami oraz przygotowania projektu do wydruku.

W trakcie szkolenia kursanci poznają zagadnienia związane z szybkim i sprawnym rysowaniem w programie AutoCAD. Na kursie uczymy wymiarowania elementów, tworzenia opisów projektów, kreskowania obiektów, tworzenia bloków, zarządzania warstwami oraz przygotowania projektu do wydruku.

Szkolenia zamknięte

Kurs AutoCAD organizujemy jako szkolenie zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem. Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów oferty.

Zobacz ofertę szkolenia AutoCAD w formie webinaru online
(dla osób indywidualnych oraz małych grup)

Kurs autodesk autocad online

Certyfikat

Imienny certyfikat w języku polskim i angielskim,

Certyfikat posiada indywidualny numer w bazie danych,

Certyfikat zabezpieczony jest hologramem,

Trwały i sztywny papier o wysokiej jakości,

Przesyłamy wysokiej jakości wersję cyfrową dokumentu w postaci pliku .pdf,

Certyfikat w wersji papierowej przesyłany jest pocztą na wskazany adres.

Czego się nauczysz

Celem kursu jest nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi programu AutoCAD:

 • samodzielna praca z programem AutoCAD
 • obsługa programu, konfiguracja programu, tworzenie i edycja rysunków w 2D
 • organizacja przestrzeni roboczej oraz przestrzeni modelu
 • praca na warstwach oraz opis techniczny i zasady wymiarowania
 • zapis projektu oraz wydruk dokumentacji

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • konsultacje z Naszymi specjalistami,
 • ciekawe i rozbudowane materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim oraz angielskim.

Korzyści dla firmy:

 • poprawa wydajności w zespołach projektowych,
 • poprawa jakości tworzonej dokumentacji technicznej,
 • lepsza komunikacja z partnerami biznesowymi poprzez wymianę plików w formacie .dwg.

Zakres szkolenia

 • Wprowadzenie do pracy z programem:
  uruchamianie i zamykanie programu; interfejs i komunikacja użytkownika z programem; zarządzanie plikami rysunków.
 • Wyświetlanie: powiększanie i pomniejszanie widoku ekranu:
  przesuwanie widoku na ekranie; zapisywanie i wywoływanie widoków
 • Ustawienia rysunkowe: tworzenie nowego rysunku standardowego i otwartego na szablonie; wykorzystywanie kreatora do tworzenia nowego rysunku.
 • Współrzędne oraz podstawowe narzędzia rysunkowe:
  współrzędne bezwzględne; kartezjańskie i biegunowe współrzędne względne; punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie; odległości kierunkowe z wykorzystaniem trybu ortogonalnego biegunów.
 • Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej:
  podstawowe narzędzia wyboru obiektów; wymazywanie obiektów; przesuwanie i kopiowanie; skalowanie i obracanie; praca z uchwytami obiektów Zarządzanie cechami obiektów: wprowadzanie do warstw; i zarządzanie cechami obiektów i warstw; wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii; szerokości linii. Techniki konstrukcyjne: odsuwanie i kopiowanie równoległe obiektów; ucinanie i wydłużanie; zaokrąglanie i fazowanie narożników; tworzenie tablicy obiektów; kopiowanie lustrzane; rozciąganie obiektów.
 • Tworzenie geometrii dwuwymiarowej:
  rysowanie obiektów liniowych, tworzenie krzywych krzywych: okręgów, łuków i elips; obiekty wielosegmentowe – polilinie; tworzenie i wykorzystywanie punktów.
 • Obiekty tekstowe i ich style:
  teksty jednowierszowe; tworzenie i modyfikacja stylów tekstowych; podst. tekstów wielowierszowych; edycja tekstów; wyrównywanie wstawianych i modyfikowanych tekstów; znaki specjalne i ich kody; obiekty tekstowe a skala wydruku.
 • Wprowadzenie do wymiarowania:
  wymiarowanie odległości; wymiarowanie kątów; wymiary dla okręgów i łuków; odnośniki z opisami; tworzenie stylów wymiarowania; wymiarowanie a skala wydruku.
 • Kreskowanie: rodzaje i typy kreskowania:
  określanie obwiedni kreskowania; modyfikowanie kreskowania i kopiowanie jego cech.
 • Wprowadzenie do wydruku:
  wybór urządzenia drukującego i formatu strony; ustawienia obszaru wydruku; skala standardowa i skala użytkownika; wprowadzenie do stylów wydruku.

Ramowy program szkolenia

Przykładowy program szkolenia:

1. Organizacja pracy:

 • Dostosowanie interfejsu /włączanie i wyłączanie pasków narzędzi, wstążki, menu rozwijalnego, linii poleceń
 • Definicja jednostek, oraz obszaru rysowania
 • Posługiwanie się plikami pomocy
 • Definicja szablonu rysunkowego

2. Zapis i odczyt rysunku

 • Tworzenie rysunku na bazie szablonu
 • Zapis i odczyt rysunku
 • Otwieranie wielu rysunków i równoległe oglądanie

3. Korzystanie z paska stanu aplikacji

 • Siatka oraz skok
 • Przyciąganie kątowe oraz tryb ortogonalny
 • Linie odniesienia oraz przyciąganie do punktów
 • Modyfikacja zawartości wyświetlania paska stanu

4. Podstawowe metody selekcji

5. Korzystanie ze współrzędnych biegunowych oraz kartezjańskich

6. Tworzenie obiektów przy pomocy funkcji rysunkowych:

 • Linia, Okrąg, Łuk, Elipsa, Prosta, Półprosta – konstrukcja, Splajn, Prostokąt, Wielobok, Pierścień, Punkt, Poliginia, Kreskowanie

7. Edycja obiektów przy pomocy funkcji:

 • Kopiuj, Przesuń, Odsuń, Usuń, Fazuj, Zaokrągl, Lustro, Skala, Utnij, Podziel, Zmierz, Obrót, Szyk, Wydłuż, Przerwij, Rozciągnij

8. Zmiana cech obiektów – metody edycji

9. Obsługa warstw

 • Kreowanie warstw
 • Cechy warstw
 • Przenoszenie obiektów między warstwami
 • Usuwanie warstw

10. Posługiwanie się blokami

 • Definicja bloków
 • Modyfikacja bloków
 • Zapis bloków na dysk

11. Tworzenie tekstu

 • Pojedyncza linia tekstu
 • Tekst wielowierszowy
 • Edycja tekstu
 • Tworzenie stylu tekstu
 • Tekst opisowy

12. Wymiarowanie obiektów

 • Tworzenie i edycja wymiarów
 • Style wymiarowanie
 • Wymiar opisowy

13. Wydruk

 • Przestrzeń papieru a przestrzeń modelu
 • Manager ustawień strony
 • Definicja rzutni i jej cechy

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę w programie Autodesk AutoCAD lub posiadających znajomość obsługi.

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w programie AutoCAD. Od uczestników kursu wymagana jest umiejętność podstawowej obsługi komputera.

Stopień zaawansowania kursu

Poziom podstawowy / poziom średniozaawansowany

Miejsce szkolenia

Egzaminy i szkolenia z obsługi programu AutoCAD organizowane są w ośrodkach szkoleniowych grupy Certo lub bezpośrednio w siedzibie firmy klienta.

Cena szkolenia

Cena za szkolenia grupowe dla firm zależy od ilości zgłoszonych osób i długości szkolenia. Skontaktuj się z naszym doradcą klienta i uzyskaj atrakcyjną ofertę.

Cena szkolenia obejmuje

profesjonalne szkolenie dopasowane do poziomu i wymagań firmy,
dwujęzyczny Certyfikat ukończenia kursu Autodesk AutoCAD na poziomie podstawowym,
konsultacje ze specjalistami,
wsparcie w bieżącym rozwiązywaniu problemów podczas pracy z programem AutoCAD.

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 16 lat
 • minimum podstawowe wykształcenie
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL