odnowienie uprawnień do spawania

Odnowienie uprawnień spawacza

podstawowe informacje o egzaminie weryfikacyjnym

Certo jest wiodącym ośrodkiem szkoleniowym w regionie. Liczne atesty oraz certyfikaty jakości gwarantują wysoką zdawalność oraz rozpoznawalność uzyskanych certyfikatów spawalniczych na terenie całej Unii Europejskiej.

Oferujemy odnowienie uprawnień spawaczy w zakładach przemysłowych na terenie całego kraju – skontaktuj się z nami aby uzyskać atrakcyjną ofertę dla swojej firmy.

Wspieramy firmy w rozwoju! Twoja firma się rozwija i potrzebujesz wsparcia w zakresie technologii spawania (WPQR oraz WPS)? Klient wymaga wdrożenia normy PN-EN 1090 lub wdrożenia normy PN-EN ISO 3834? To nasza specjalność! Skontaktuj się z naszymi specjalistami i rozwijaj się razem z Certo.

Szeroka oferta szkoleniowa pozwala realizować dedykowane szkolenia dla firm i instytucji. Skontaktuj się z naszym inżynierem spawalnictwa i stwórz szkolenie dopasowane do potrzeb swojej firmy. W ramach współpracy zapewniamy pełne wsparcie inżynierskie w zakresie doboru metody spawania, doboru materiałów oraz poziomu szkolenia.

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat ISO 9001

odnowienie uprawnień spawalniczych z certyfikatem

Akredytacja TUV

europejski certyfikat spawacza, kurs spawacza

Europejskie certyfikaty

Zobacz jak działamy

 • wyróżnia nas maksymalnie uproszczona procedura egzaminacyjna. Uzupełniamy wszystkie niezbędne wnioski i stale monitorujemy status egzaminu,
 • uprawnienia spawacza wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych od daty egzaminu,
 • egzamin spawacza w najniższej cenie – oferujemy rabaty przy egzaminach grupowych,
 • szkolimy i egzaminujemy w zakładach pracy w całej Polsce. Dojazd trenera oraz egzaminatora do firmy jest GRATIS.

Przedłużenie uprawnień

Dokumenty wydawane po egzaminie weryfikującym:

 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza – tzw. certyfikat spawacza
 • wpis do książeczki spawacza (opcjonalnie)

Proces weryfikacji uprawnień

Jak przebiega odnowienie uprawnień spawalniczych? Jak przedłużyć kurs spawacza?

W zasadzie przedłużanie kwalifikacji i uprawnień spawacza (egzamin weryfikacyjny) sprowadza się do poprawnego wykonania złącza spawanego podczas egzaminu i uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji. Nasi spawalnicy pomagają w przygotowaniu próbek, dzięki czemu gwarantujemy 100% zdawalność podczas egzaminów weryfikacyjnych.

Przebieg odnowienia uprawnień:

 • Uzgodnienie zakresu egzaminu weryfikującego
 • Uzgodnienie dogodnego terminu egzaminu
 • Wykonanie próbek egzaminacyjnych
 • Badania wizualne wykonanych próbek, próba łamania złącza itd.
 • Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu spawacz otrzymuje wpis do książeczki spawacza i nowy certyfikat spawacza ważny przez 3 lata (stal) lub 2 lata (aluminium)

Zakres odnowień

Oferujemy odnowienia uprawnień spawalniczych:
– metoda MIG 131
– metoda MAG 135 / 138 (tzw. migomat)
– metoda MAG 136 (spawanie drutem proszkowym)
– metoda TIG 141
– metoda MMA 111 (spawanie elektrodą otuloną)
– metoda 311 (spawanie gazowe)
– metoda 121 (łuk kryty)
– lutowanie twarde 912

Normy związane

Odnowienie uprawnień (przedłużenie certyfikatu spawacza) przeprowadzamy zgodnie ze standardami zawartymi w normie PN-EN ISO 9606 (Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie):

– EN ISO 9606-1 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie – Część 1: Stale
– EN ISO 9606-2 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie – Część 2: Aluminium
– EN ISO 9606-3 Egzaminowanie spawaczy – Spawanie – Część 3: Miedź
– EN ISO 9606-4 Egzaminowanie spawaczy – Spawanie – Część 4: Nikiel
– EN ISO 9606-5 Egzaminowanie spawaczy – Spawanie – Część 5: Tytan
– EN ISO 14732 – Personel spawalniczy – Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania metali
– 2014/68/UE – Dyrektywa ciśnieniowa PED (dawniej 97/23/WE)
– AD-2000 Merkblatt (HP 3 – Nadzór spawalniczy, spawacze)

Powyższe normy obejmują powszechnie stosowane w przemyśle metody spawania: MAG 135 oraz MAG 138, MIG 131, MAG 136, TIG 141, elektroda otulona 111, spawanie gazowe 311, łuk kryty 121, oraz metody łączone np. 141/136, spawanie orbitalne, lutowanie, zgrzewanie.

Uprawnienia spawalnicze

Certyfikat TÜV
Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym oraz wydaniem Certyfikatu egzaminu spawacza wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą TÜV, którego ważność uprawnień spawalniczych wynosi 3 lata.

Certyfikat wydawany jest w języku polskim, w języku angielskim oraz w języku niemieckim.

Certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej TÜV stanowi respektowane na całym świecie obiektywne potwierdzenie kompetencji.

Książeczka Spawacza upoważnia jej właściciela do pracy w charakterze spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień. Uprawnienia mają charakter okresowy i wymagają egzaminu weryfikacyjnego, który powinien odbywać się co 3 lata i zostać odnotowywany w książce spawacza.

W ramach weryfikacji uprawnień spawacza w książeczce dokonuje się wpisu informującego o przedłużeniu uprawnień na kolejne trzy lub dwa lata.

Jednostki Certyfikujące

Jednostki Certyfikujące których uprawnienia możemy odnowić:

 • TUV SUD
 • TUV Rheinland
 • TUV Thuringen
 • TUV Nord
 • TUV Austria
 • DNV GL
 • SLV-GSI
 • Urząd Dozoru Technicznego (UDT)
 • Instytut Spawalnictwa

Ważne: Odnowienie uprawnień można przeprowadzić w innej jednostce certyfikującej, tzn. jeżeli pierwotnie dokument został wydany np. przez UDT wówczas jest możliwe odnowienie np. w jednostce TUV itd.

Odnowienie uprawnień spawacza

Kto może przystąpić do egzaminu weryfikującego uprawnienia spawalnicze?

Do egzaminu weryfikacyjnego (tzw. przedłużenie uprawnień spawalniczych) mogą przystąpić osoby które posiadają:

 • Świadectwo Egzaminu Spawacza które utraciło swoją ważność
 • Książeczkę Spawacza z wpisem o ukończonym kursie spawanie

Każdy profesjonalny spawacz powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu.

Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne jest trzy lata (materiały takie jak stal ferrytyczna „tzw. stal czarna”, stal stopowa „tzw stal nierdzewna”), lub dwa lata (aluminium) pod warunkiem, że spawacz nie miał przerwy w pracy dłuższej niż sześć miesięcy. Po tym okresie przedłużenia uprawnień dokonuje uprawniona instytucja egzaminacyjna.

Celem weryfikacji (aktualizacji uprawnień) jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu wybranych metod spawania.

Tryb egzaminowania

Szkolenie otwarte – organizowane są w ośrodkach szkoleniowych grupy Certo
Szkolenia zamknięte – organizowane bezpośrednio w siedzibie firmy klienta

Poziomy egzaminowania

Moduł I – FW – spawanie pachwinowe blach i rur
Moduł II – BW – spawanie doczołowe blach
Moduł III – BW – spawanie doczołowe rur

Czas trwania

Szkolenie spawacza: długość zależna od metody spawania i umiejętności spawacza
Egzamin: 1 dzień

Standardowy czas oczekiwania na certyfikaty: około 2 tygodnie

Miejsce szkolenia i egzaminu

Egzaminy spawalnicze oraz odnowienia uprawnień spawaczy organizowane są w ośrodkach szkoleniowych grupy Certo lub bezpośrednio w siedzibie firmy klienta

Dojazd do siedzimy klienta jest darmowy!

Termin szkolenia / egzaminu

Odnowienie uprawnień spawalniczych możemy zrealizować nawet w 24h od daty zgłoszenia. Skontaktuj się z naszym działem obsługi i poznaj szczegóły oferty,

Cena kursu spawania

Jaka jest cena odnowienia uprawnień?

Cennik odnowienia uprawnień / przedłużenia uprawnień spawalniczych:

Spoiny pachwinowe – blachy: od 350 zł
Spoiny doczołowe – blachy: od 400 zł
Spoiny doczołowe – rury: od 450 zł

Cena weryfikacji uprawnień zależy od ilości osób w grupie, terminu, miejsca oraz wybranej jednostki certyfikującej.

Cena obejmuje

 • egzamin spawacza – zgodnie z europejską normą PN-EN ISO 9606
 • dojazd egzaminatora na miejsce egzaminu
 • wydanie książeczki spawacza (opcjonalnie)
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg normy PN-EN ISO 9606
 • doradztwo w wyborze odpowiedniego zakresu uprawnień

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat
 • minimum podstawowe wykształcenie

Szkolenia dedykowane dla firm

W zakresie egzaminów spawalniczych organizujemy również egzaminy zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem biznesowym.

FAQ

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

Gdzie odnowić uprawnienia spawalnicze?
Odpowiedź: Uprawnienia należy przedłużać tylko w certyfikowanych jednostkach takich jak CERTO. Odnawiamy uprawnienia do spawania w zakładach przemysłowych na terenie całej Polski. 

Czy muszę odnawiać certyfikat w tej samej jednostce w której zdawałem egzamin?
Odpowiedź: Nie, można odnawiać uprawnienia w dowolnej jednostce egzaminacyjnej. Dla przykładu – dokument wydany na egzaminie w Instytucie Spawalnictwa można bez problemów odnowić w jednostce TUV.

Czy kurs spawacza należy odnawiać? Ile czasu ważne są uprawnienia spawacza?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia spawacza są terminowe i ich ważność wynosi 2 lub 3 lata.

Ile czasu trwa odnowienie uprawnień?
Odpowiedź: Czas trwania egzaminu zazwyczaj uzależniony jest od czasu wykonania próbki spawalniczej. Przeważnie jest to około 20 – 30 minut na jedno złącze.

Ile czasu trzeba czekać na wydanie nowych uprawnień spawalniczych?
Odpowiedź: Czas oczekiwania na nowe uprawnienia do spawania to 3 dni na skan dokumentu (przesyłany w wiadomości email) oraz około 14 dnia na oryginał (list polecony lub odbiór osobisty).

Jak sprawdzić uprawnienia spawalnicze? Gdzie sprawdzić uprawnienia spawacza?
Odpowiedź: Aby sprawdzić uprawnienia spawacza, należy zwrócić się do wybranej jednostki certyfikującej (Instytut Spawalnictwa, TUV, Urząd Dozoru Technicznego itp.) z zapytaniem czy uprawnienie które posiadamy znajduje się w bazie danych.

Jaka jest cena za odnowienie uprawnień spawacza? Jak jest cena za weryfikację uprawnień spawacza? Jaka jest cena za przedłużenie uprawnień spawalniczych?
Odpowiedź: Zazwyczaj cennik kursów spawania i egzaminów spawalniczych zależy od wielu czynników na które w głównej mierze składają się:

 – poziomu egzaminu (spawanie pachwinowe blach i rur, spawanie doczołowe blach, spawanie doczołowe rur),

– materiał spawany (stal czarna, stal nierdzewna, aluminium etc.)

– koszt badania złącza spawanego (badania wizualne, próba łamania, badania penetracyjne PT, badania rentgenowskie RT etc.)

– koszt wydania uprawnień przez jednostkę certyfikującą

Najtańsze odnowienia (spawanie pachwinowe – stal czarna) to koszt rzędu 350 do 400 zł, aż po najdroższe (np. spawanie doczołowe rur – stal nierdzewna) gdzie cena może wynosić nawet 600 do 1000 zł.

MASZ PYTANIA? ZOSTAW WIADOMOŚĆ