...

Kurs Autodesk AutoCAD – Poziom podstawowy

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 40 opinii
800
Szkolenie obejmuje:
 • Czas trwania: 16 godzin, 2 dni
 • Nieograniczony dostęp
 • Certyfikat ukończenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin online
Forma szkolenia:
Webinar

Masz pytania związane z zakupem szkolenia?

Dlaczego AutoCAD jest tak ważnym programem?

AutoCAD to wiodący program należący do grupy programów komputerowego wspomagania projektowania CAD (ang. Computer Aided Design)

Program stanowi środowisko graficzne oferujące możliwość tworzenia dowolnych obiektów geometrycznych z wykorzystaniem zaawansowanych komend edycyjnych oraz narzędzia do obróbki i podglądu grafiki.

Podstawowe informacje o kursie AutoCAD

Szkolenie przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w programie Autodesk AutoCAD. Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w programie AutoCAD. Od uczestników kursu wymagana jest umiejętność podstawowej obsługi komputera.

W trakcie szkolenia kursanci poznają zagadnienia związane z szybkim i sprawnym rysowaniem w programie AutoCAD. Na kursie uczymy wymiarowania elementów, tworzenia opisów projektów, kreskowania obiektów, tworzenia bloków, zarządzania warstwami oraz przygotowania projektu do wydruku.

Czego się nauczysz?

Celem kursu jest nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie:

 • samodzielnej pracy z programem AutoCAD
 • obsługi programu, konfiguracji programu, tworzenia i edycji rysunków w 2D oraz 3D
 • organizacji przestrzeni roboczej oraz przestrzeni modelu
 • pracy na warstwach oraz opisywania i wymiarowania dokumentacji technicznej

Wymagania

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 16 lat
 • minimum podstawowe wykształcenie
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera

Cel kursu

 • Wprowadzenie do pracy z programem:
  uruchamianie i zamykanie programu; interfejs i komunikacja użytkownika z programem; zarządzanie plikami rysunków.
 • Wyświetlanie: powiększanie i pomniejszanie widoku ekranu:
  przesuwanie widoku na ekranie; zapisywanie i wywoływanie widoków
 • Ustawienia rysunkowe: tworzenie nowego rysunku standardowego i otwartego na szablonie; wykorzystywanie kreatora do tworzenia nowego rysunku.
 • Współrzędne oraz podstawowe narzędzia rysunkowe:
  współrzędne bezwzględne; kartezjańskie i biegunowe współrzędne względne; punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie; odległości kierunkowe z wykorzystaniem trybu ortogonalnego biegunów.
 • Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej:
  podstawowe narzędzia wyboru obiektów; wymazywanie obiektów; przesuwanie i kopiowanie; skalowanie i obracanie; praca z uchwytami obiektów Zarządzanie cechami obiektów: wprowadzanie do warstw; i zarządzanie cechami obiektów i warstw; wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii; szerokości linii. Techniki konstrukcyjne: odsuwanie i kopiowanie równoległe obiektów; ucinanie i wydłużanie; zaokrąglanie i fazowanie narożników; tworzenie tablicy obiektów; kopiowanie lustrzane; rozciąganie obiektów.
 • Tworzenie geometrii dwuwymiarowej:
  rysowanie obiektów liniowych, tworzenie krzywych krzywych: okręgów, łuków i elips; obiekty wielosegmentowe – polilinie; tworzenie i wykorzystywanie punktów.
 • Obiekty tekstowe i ich style:
  teksty jednowierszowe; tworzenie i modyfikacja stylów tekstowych; podst. tekstów wielowierszowych; edycja tekstów; wyrównywanie wstawianych i modyfikowanych tekstów; znaki specjalne i ich kody; obiekty tekstowe a skala wydruku.
 • Wprowadzenie do wymiarowania:
  wymiarowanie odległości; wymiarowanie kątów; wymiary dla okręgów i łuków; odnośniki z opisami; tworzenie stylów wymiarowania; wymiarowanie a skala wydruku.
 • Kreskowanie: rodzaje i typy kreskowania:
  określanie obwiedni kreskowania; modyfikowanie kreskowania i kopiowanie jego cech.
 • Wprowadzenie do wydruku:
  wybór urządzenia drukującego i formatu strony; ustawienia obszaru wydruku; skala standardowa i skala użytkownika; wprowadzenie do stylów wydruku.

Szczegółowy program kursu

1. Organizacja pracy:

 • Dostosowanie interfejsu /włączanie i wyłączanie pasków narzędzi, wstążki, menu rozwijalnego, linii poleceń
 • Definicja jednostek, oraz obszaru rysowania
 • Posługiwanie się plikami pomocy
 • Definicja szablonu rysunkowego

2. Zapis i odczyt rysunku

 • Tworzenie rysunku na bazie szablonu
 • Zapis i odczyt rysunku
 • Otwieranie wielu rysunków i równoległe oglądanie

3. Korzystanie z paska stanu aplikacji

 • Siatka oraz skok
 • Przyciąganie kątowe oraz tryb ortogonalny
 • Linie odniesienia oraz przyciąganie do punktów
 • Modyfikacja zawartości wyświetlania paska stanu

4. Podstawowe metody selekcji

5. Korzystanie ze współrzędnych biegunowych oraz kartezjańskich

6. Tworzenie obiektów przy pomocy funkcji rysunkowych:

 • Linia, Okrąg, Łuk, Elipsa, Prosta, Półprosta – konstrukcja, Splajn, Prostokąt, Wielobok, Pierścień, Punkt, Poliginia, Kreskowanie

7. Edycja obiektów przy pomocy funkcji:

 • Kopiuj, Przesuń, Odsuń, Usuń, Fazuj, Zaokrągl, Lustro, Skala, Utnij, Podziel, Zmierz, Obrót, Szyk, Wydłuż, Przerwij, Rozciągnij

8. Zmiana cech obiektów – metody edycj

9. Obsługa warstw

 • Kreowanie warstw
 • Cechy warstw
 • Przenoszenie obiektów między warstwami
 • Usuwanie warstw

10. Posługiwanie się blokami

 • Definicja bloków
 • Modyfikacja bloków
 • Zapis bloków na dysk

11. Tworzenie tekstu

 • Pojedyncza linia tekstu
 • Tekst wielowierszowy
 • Edycja tekstu
 • Tworzenie stylu tekstu
 • Tekst opisowy

12. Wymiarowanie obiektów

 • Tworzenie i edycja wymiarów
 • Style wymiarowanie
 • Wymiar opisowy

13. Wydruk

 • Przestrzeń papieru a przestrzeń modelu
 • Manager ustawień strony
 • Definicja rzutni i jej cechy

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  800
  Szkolenie obejmuje:
  • Czas trwania: 16 godzin, 2 dni
  • Nieograniczony dostęp
  • Certyfikat ukończenia
  • Materiały szkoleniowe
  • Egzamin online
  Forma szkolenia:
  Webinar

  Masz pytania związane z zakupem szkolenia?

  
  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL
  Optimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.