Wymiarowanie i Tolerowanie Geometryczne (GD&T)

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 5 opinii
Cena od: 900

Forma: Stacjonarne

Status: Dostępne

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

ID: RT-03

Produkt / szkolenie obejmuje:
 • Czas trwania: 4 godziny
 • Dla grup zorganizowanych
 • Certyfikat ukończenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin stacjonarny

GD&T - Wymiarowanie i Tolerowanie Geometryczne

GD&T czyli Geometryczne Wymiarowanie i Tolerowanie (ang. Geometric Dimensioning and Tolerancing) jest systemem definiowania i oznaczania tolerancji i zależności inżynierskich.

Podczas szkolenia omówione zostają symbole graficzne służące do określania wymagań jakościowych  oraz zasady tolerowania i wymiarowania geometrycznego GD&T zgodnie z normą ASME oraz jej odpowiednikiem ISO. Uczestnik kursu pozna w praktyce zagadnienia związane z tolerancjami kształtu, tolerancjami kierunku, tolerancjami położenia, tolerancjami bicia oraz pozna praktyczne metody pomiarów warsztatowych. Symbole stosowane w systemie Gd&T są stosowane na każdym etapie wytwarzania wyrobu od projektowania po kontrole gotowego wyrobu.

Dzięki zrozumieniu stosowanej symboliki personel techniczny może odczytać stopień dokładności i precyzji wykonania wyrobu oraz interpretować je w sposób jednoznaczny i powtarzalny. Brak znajomości zasad GD&T u personelu (np. konstruktorzy, technolodzy, kontrolerzy jakości) może powodować błędy w zrozumieniu rysunków technicznych i dokumentacji oraz powodować brak poprawnej komunikacji z klientami i dostawcami.

Czego się nauczysz

Dzięki szkoleniu uczestnik zdobywa wiedzę:

 • zasady czytania i rozumienia zapisów i symboliki stosowanej w dokumentacji technicznej,
 • wiedza w zakresie zgodności gotowego wyrobu z rysunkiem technicznym,
 • ocena przydatności elementu na etapie montażu elementów pasowanych,
 • łatwiejsza komunikacja w zespołach oraz z klientami.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • konsultacje z Naszymi specjalistami,
 • ciekawe i rozbudowane materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim oraz angielskim.

Korzyści dla firmy:

 • poprawa komunikacji w zespołach technicznych,
 • poprawa relacji z klientami poprzez lepsze zrozumienie wymagań,
 • mniejsza ilość braków i wadliwych elementów,
 • jednoznaczna interpretacja symboli i oznaczeń na rysunkach technicznych przez poszczególne wydziały.

Certyfikat

CERTYFIKAT ukończenia szkolenia

 • dwujęzyczny certyfikat – j. polski, j. angielski., (na życzenie tłumaczymy certyfikat na dowolny język obcy np. niemiecki, francuski itp.,)
Wzór certyfikatu Certo
 • certyfikat zabezpieczony jest unikalnym hologramem oraz kodem.
Naklejka zabezpieczająca certyfikat

Cel szkolenia

Podstawowym celem szkolenia z wymiarowania i tolerowania GD&T jest nabycie przez pracowników wiedzy dotyczącej interpretowania wymagań systemu GPS oraz GD&T zawartej w dokumentacji technicznej zgodnie z wymaganiami norm ISO raz ASME.

Program szkolenia

Podstawowa terminologia i normy techniczne związane z GD&T

Założenia ogólne systemu tolerowania GD&T: zasady wymiarowania, układy współrzędnych, zasady tolerowania wymiarów bez wyznaczonych wymagań, tolerowanie +/-, zasady tolerowania w systemie GD&T, symbole tolerowania, bazy pomiarowe i ich zastosowanie, porównanie norma ISO 1101 i ASME Y14.5M

Bazy i układy baz: baza pojedyncza, baza cząstkowa, układ baz, bazy ruchome

Tolerancje kształtu – podstawowe wymagania: tolerancja płaskości, tolerancja okrągłości, tolerancja prostoliniowości, tolerancja walcowości, tolerancja wyznaczonego zarysu, tolerancja kształtu powierzchni

Tolerancja kierunku – podstawowe wymagania: tolerancja prostopadłości, tolerancja równoległości, tolerancja nachylenia

Tolerancja położenia – podstawowe wymagania: tolerancja pozycji, tolerancja szyku elementów,  tolerancja współosiowości, tolerancja symetrii

Tolerancja bicia – podstawowe wymagania: bicie promieniowe, bicie całkowite

Modyfikatory tolerancji: modyfikatory ISO, modyfikatory ASME

Pomiary wymagań geometrycznych: sprawdziany i zespoły sprawdzianów, pomiarowe systemy optyczne, pomiary stykowe, współrzędnościowa technika pomiarowa 2D i 3D,

Definiowanie wymagań GD&T w modelach CAD i CAM

W/w program dostosowujemy do wymagań związanych ze specyfiką produkcji w Państwa firmie. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie GD&T skierowane jest do technologów, konstruktorów oraz pracowników działów jakości, metrologów, kontrolerów jakości którzy w swojej pracy zawodowej mają styczność z dokumentacją techniczną i odpowiadają za prawidłową interpretację wymagań rysunku technicznego na procesy pomiarowe oraz technologiczne.

Tryb szkolenia

Szkolenie zamknięte

Stopień zaawansowania kursu

Kurs zaawansowany

Czas trwania

Od 8 do 16 godzin (1 lub 2 dni). Szczegółowy plan i czas szkolenia do uzgodnienia.

Miejsce szkolenia

Szkolenia z rysunku technicznego organizowane są w ośrodkach szkoleniowych grupy Certo lub bezpośrednio w siedzibie firmy klienta.

Skontaktuj się z naszym działem obsługi aby uzyskać szczegółowe informacje.

Termin szkolenia

Do uzgodnienia.

Cena szkolenia

Cena dla osób indywidualnych: 900 zł

Cena za szkolenia grupowe dla firm zależy od ilości zgłoszonych osób i długości szkolenia. Skontaktuj się z naszym doradcą klienta i uzyskaj atrakcyjną ofertę.

Cena szkolenia obejmuje

 • profesjonalny kursu techniczny,
 • Certyfikat ukończenia kursu w 2 językach (polskim oraz angielskim),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały piśmiennicze (notatnik, długopis),
 • dostęp literatury i norm branżowych.

Wymagania wstępne

Brak szczególnych wymagań.

Mile widziana jest podstawowa znajomość zasad czytania rysunku technicznego.

Agenda

Harmonogram szkolenia do uzgodnienia z klientem.

Szkolenia zamknięte

W zakresie szkoleń z rysunku technicznego organizujemy otwarte szkolenia online, gdzie trener podczas szkolenia na żywo omawia podstawowe zagadnienia dotyczące rysunku technicznego.

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  Cena od: 900

  Forma: Stacjonarne

  Status: Dostępne

  BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

  ID: RT-03

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL