Montaż i nadzór połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych zgodnie z normą PN-EN 1591-4

 • Ocena: 5.0
 • na podstawie: 48 opinii
Wyczyść

Forma: Stacjonarne

Status: Dostępne

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

ID: S-SPP-100

Produkt / szkolenie obejmuje:
 • Czas trwania: 1 dzień, 8 godzin
 • Nieograniczony dostęp
 • Certyfikat TÜV
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin stacjonarny

Kurs montażu połączeń kołnierzowych - podstawowe informacje

Rosnące zainteresowanie bezpieczeństwem urządzeń ciśnieniowych oraz wskazania normy PN EN 1591-4 (Kołnierze i ich połączenia – Część 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie) skłoniły nas do opracowania szkolenia związanego z montażem i nadzorem połączeń kołnierzowych.

Aby zapewnić trwałą eksploatację zbiorników oraz rurociągów należy zadbać o jakość połączeń kołnierzowych. Precyzja i dokładność prac wykonywanych przez instalatorów wprost przekłada się na niezawodność i szczelność połączeń.

Połączenia kołnierzowe służą do łączenia armatury, przewodów, rur i stosowane są wielu różnorodnych gałęziach przemysłu jak rafinerie naftowe, przemysł chemiczny, energetyka czy branża spożywcza.
Montaż i demontaż połączeń kołnierzowych, użytkowanie uszczelek, użycie odpowiednich śrub wymaga fachowej wiedzy i odpowiednich kwalifikacji personelu.

Podczas pracy monter połączeń kołnierzowych powinien mieć na uwadze:
– niebezpieczeństwo wybuchu, pożaru,
– groźba zanieczyszczenia ziemi, wody i powietrza,
– możliwość strat ekonomicznych w wyniku przestojów podczas awarii.

Ograniczenie wpływu czynnika ludzkiego, poprzez odpowiednią konserwację złączy kołnierzowych ogranicza ryzyko powstania nieszczelności oraz zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń ciśnieniowych.

Czego się nauczysz

 • wiedza teoretyczna z zakresu typów połączeń kołnierzowych, rodzajów i funkcji uszczelek,
 • zasady bezpiecznego montażu i demontażu połączeń kołnierzowych,
 • umiejętności praktyczne w zakresie doboru uszczelek,
 • umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania i nadzoru połączeń kołnierzowych.

Korzyści ze szkolenia

 • Certyfikat TÜV zgodnie z normą PN-EN 1591-4 Kołnierze i ich połączenia, uprawniający do wykonywania i nadzoru połączeń kołnierzowych na terenie całej Polski oraz innych krajów europejskich,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim oraz angielskim.

Ponadto kursant otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Ważne: tłumaczymy zaświadczenia na dowolny język europejski,
 • Konsultacje z Naszymi specjalistami,
 • Materiały szkoleniowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie właściwej instalacji oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń ciśnieniowych w różnych gałęziach przemysłu.

Podczas szkolenia zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo, dokładność montażu oraz efektywność pracy.

Program szkolenia

Szkolenie teoretyczne z zakresu połączeń kołnierzowych:

 • Typy połączeń kołnierzowych,
 • Funkcjonalność uszczelek,
 • Typy uszczelek i ich cech względne,
 • Relacja pomiędzy przedłużeniem śruby (odkształcenie), obciążeniem śruby i naprężeniem uszczelki,
 • Powszechne przyczyny usterek połączeń kołnierzowych z uszczelką,
 • Utrata obciążenia połączenia i następstwa,
 • Stosowane i szczątkowe obciążenia połączenia,
 • Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Bezpieczny demontaż połączeń kołnierzowych,
 • Przygotowanie powierzchni uszczelniającej,
 • Rozpoznanie usterek i awarii.

Szkolenie praktyczne z zakresu połączeń kołnierzowych:

 • Zajęcia praktyczne z zakresu montażu połączeń kołnierzowych,
 • Dobór środków ochrony osobistej oraz inspekcja otoczenia pracy,
 • Kontrola i wybór uszczelek w praktyce,
 • Kolejność czynności wykonywania montażu i demontażu połączeń kołnierzowych,
 • Ćwiczenia praktyczne pod nadzorem instruktora,
 • Próba szczelności wykonanego połączenia kołnierzowego.

Certyfikat

Certyfikat montera połączeń kołnierzowych TÜV
Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym oraz wydaniem certyfikatu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą TÜV, którego ważność wynosi 5 lat.

Certyfikat, uprawnia do montażu połączeń kołnierzowych w Polsce oraz pozostałych krajach europejskich.

Certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej TÜV stanowi respektowane na całym świecie obiektywne potwierdzenie kompetencji.

Galeria zdjęć

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących montaż połączeń kołnierzowych oraz personelu nadzorującego i kontrolującego montaż połączeń kołnierzowych.

Tryb szkolenia

Szkolenie otwarte

Stopień zaawansowania kursu

Szkolenie podstawowe i średniozaawansowane

Czas trwania

1 dzień – 8 godzin

Miejsce szkolenia

Szkolenia z połączeń kołnierzowych organizowane są w ośrodkach szkoleniowych grupy Certo lub bezpośrednio w siedzibie firmy klienta

Termin szkolenia

Kurs montażu i nadzoru połączeń kołnierzowych możemy zrealizować nawet w 24h od daty zgłoszenia. Skontaktuj się z naszym działem obsługi i poznaj szczegóły oferty,

Cena szkolenia

Cena dla osób indywidualnych: 799 zł brutto

Koszt dodatkowej certyfikacji TUV: 450 zł brutto

Cena za szkolenia grupowe dla firm zależy od ilości zgłoszonych osób i długości szkolenia. Skontaktuj się z naszym doradcą klienta i uzyskaj atrakcyjną ofertę.

 

Cena szkolenia obejmuje

8 godzin profesjonalnego kursu praktycznego
Certyfikat ukończenia kursu wydany przez jednostkę TÜV

Wymagania wstępne

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 •   ukończone 18 lat
 •   minimum podstawowe wykształcenie

Agenda

dzień 1: godz. 8.00 – 16.00

Szkolenia zamknięte

W zakresie montażu i nadzoru połączeń kołnierzowych organizujemy również szkolenia zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem.

FAQ

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

Czy kończąc kurs mogę pracować jako monter połączeń kołnierzowych?
Odpowiedź: Tak, po ukończeniu kursu otrzymasz uprawnienia ważne w całej Unii Europejskiej.

Jak długo ważne są uprawnienia na montera połączeń kołnierzowych?
Odpowiedź: Uprawnienia na połączenia kołnierzowe ważne są przez 5 lat.

Czy egzamin z połączeń kołnierzowych jest tego samego dnia co szkolenie?
Odpowiedź: Tak, w ciągu jednego dnia przejdziesz szkolenie i następnie zdasz egzamin certyfikujący na montera połączeń kołnierzowych.

Zapisz się na szkolenie lub zostaw wiadomość!

  Wyczyść

  Forma: Stacjonarne

  Status: Dostępne

  BEZPIECZNE PŁATNOŚCI:

  ID: S-SPP-100

  

  Zobacz także inne szkolenia

  BAZA WIEDZY

  Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
  PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

  PKM.EDU.PL