Kurs operatora suwnicy - podstawowe informacje o kursie

Hak suwnicy

Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) w tym suwnice mogą być obsługiwane przez osoby które przeszły odpowiednie przeszkolenie, posiadły niezbędne wiadomości w zakresie teorii oraz praktyki związane z obsługą i bezpieczeństwem pracy suwnic oraz uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzenia kwalifikacji podczas egzaminu przeprowadzanego przez oddział terenowy UDT.

Suwnica jest dzwignicą pracującą w ruchu przerywanym. Konstrukcja suwnicy składa się z mostu przemieszczającego się po torach jezdnych. Na moście zamontowany jest wciągnik lub wciągarka który przemieszcza się podczas pracy. Suwnice pozwalają na bardzo sprawny i efektywny transport ładunków poprzez przenoszenia ich w pionie i poziomie.

Pamiętaj: każda suwnica podlega dozorowi technicznemu.

Zobacz jak działamy

 • wyróżnia nas maksymalnie uproszczona procedura egzaminacyjna. Uzupełniamy wszystkie niezbędne wnioski i stale monitorujemy status egzaminu,
 • szkolimy i egzaminujemy dla firm z całej Polski.

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

Kurs operatora suwnic jest dedykowany osobom, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie: Operator suwnic ogólnego przeznaczenia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Podczas szkolenia operatorów suwnic kursant otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne UDT, które jest ważne w każdym zakładzie pracy w Polsce. Zaświadczenie uprawnia do obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia sterowanych zarówno z poziomu roboczego jak i z kabiny.

Uzyskane uprawnienia zezwalają na obsługę:

 • wszystkich suwnic bez względu na rodzaj konstrukcji nośnej:
  – suwnice mostowe, suwnice powieszane, suwnice bramowe, suwnice półbramowe, suwnice wspornikowe itp.
 • wszystkich suwnic bez względu na rodzaj sterowania:
  – suwnice sterowane z poziomu roboczego, suwnice sterowane z kabiny, suwnice sterowane zdalnie (bezprzewodowo),
 • wszystkich suwnice bez względu na rodzaj napędu:
  – suwnice z napędem ręcznym, suwnice z napędem elektrycznym, suwnice z napędem hydraulicznym, suwnice z napędem pneumatycznym, suwnice z napędem mieszanym.

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Uprawnienie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego ma na celu potwierdzenie znajomości warunków technicznych dozoru technicznego, obowiązujących przepisów prawnych oraz norm, a także potwierdzenie umiejętności praktycznych wykonywania czynności w obrębie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Certyfikat MEN

Po szkoleniu kursanci otrzymują ZAŚWIADCZENIE wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Uprawnienia UDT, Legitymacja UDT - operator UDT
Wzór uprawnień UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego

Urząd Dozoru Technicznego – co to za instytucja?

Logo Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)

Urząd Dozoru Technicznego to państwowa instytucja, której celem jest kontrola bezpieczeństwa oraz zapewnienie prawidłowego działania urządzeń i instalacji technicznych, podlegających nadzorowi technicznemu.

Działania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) reguluje ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. POBIERZ: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Ukończenie kursu operatora suwnicy pozwala na obsługę suwnic typu:

Suwnica ogólnego przeznaczenia

Suwnica ogólnego przeznaczenia

Co zyskasz wykupując to szkolenie?

Uzyskasz akredytowany certyfikat

 • Uzyskasz zaświadczenie ukończenia szkolenia w języku polskim oraz angielskim,
 • Zdobędziesz certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Ugruntujesz wiedzę dotyczącą budowy suwnic

 • oceny stanu technicznego suwnicy przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
 • bezpiecznej obsługi suwnicy
 • optymalnego wykorzystania możliwości technicznych suwnic
 • identyfikacji zagrożeń występujących podczas pracy suwnicą
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych występujących podczas obsługi suwnic

Podniesiesz kwalifikacje zawodowe

 • Podwyższając swoje kwalifikacje zyskasz nowe możliwości na rynku pracy w Polsce oraz za granicą

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Dowiedz się więcej o szkoleniu

Potrzebujesz więcej informacji o naszych szkoleniach?

Sprawdź naszego bloga.

Zdecydowanie polecamy ośrodki które są certyfikowane, ponieważ po takim kursie otrzymasz uprawnienia na operatora suwnic ogólnego przeznaczenia wydane przez UDT.

Szkolenie trwa od 1 do 3 dni w zależności od stopnia zaawansowania grupy. Ostatniego dnia przystąpisz do egzaminu certyfikującego.

Całkowity koszt szkolenia podany jest na karcie produktu.
Cena za szkolenia grupowe dla firm zależy od ilości zgłoszonych osób i długości szkolenia. Skontaktuj się z naszym doradcą klienta i uzyskaj atrakcyjną ofertę.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku suwnic.

Kurs operatora suwnic można zorganizować na terenie każdej firmy posiadającej sprawną suwnicę.

Szkolenie realizowane jest na poziomie podstawowym.

 • profesjonalny kursu praktyczny,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz papierowej,
 • skrypt szkoleniowy,
 • materiały piśmiennicze (notatnik, długopis, gadgety szkoleniowe),
 • bony rabatowe oraz zniżki u wybranych partnerów.

Zdecydowanie polecamy ośrodki które są certyfikowane, ponieważ po takim kursie otrzymasz uprawnienia na operatora suwnic ogólnego przeznaczenia wydane przez UDT.

Jak zrealizować szkolenie?

Przeczytaj krótką instrukcję w jaki sposób przejść szkolenie.

01Skontaktuj się z nami

Uzyskaj informację o szkoleniu.

02Ustal termin szkolenia

Ustal z konsultantem dogodny i możliwy termin szkolenia.

03Zrealizuj zakupione szkolenie

Zgłoś się na szkolenie w wybranym terminie.

Program szkolenia

Zobacz skrót zagadnień dotyczących danego szkolenia.

 • podstawowe wiadomości o suwnicach
 • bezpieczna eksploatacja suwnic
 • kwalifikacje operatorów i konserwatorów
 • podstawowy podział suwnic
 • budowa suwnic
 • podstawowe parametry techniczne suwnic
 • urządzenia zabezpieczające, sterownicze i sygnalizacyjne stosowane w suwnicach
 • zawiesia i osprzęt roboczy
 • nośność zawiesi – Dopuszczalne Obciążenie Robocze (DOR)
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Dostępne terminy szkolenia

Zapisz się na szkolenie w dostępnym terminie.

Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi w celu uzyskania informacji o terminie szkoleń na operatora suwnic ogólnego przeznaczenia.

Kurs operatora suwnic - podstawowe zagadnienia

1.1. Definicja suwnicy.
1.2. Definicja żurawia stacjonarnego.
1.3. Definicja dźwignicy.
1.4. Do czego służą suwnice?
1.5. Na podstawie jakiego dokumentu mogą być eksploatowane suwnice?
1.6. Kategorie uprawnień suwnic.
1.7. Kategorie do obsługi cięgników.
1.8. Jakie urządzenia będziesz mógł / mogła obsługiwać po zdanym egzaminie na kat. IIS?
1.9. Czy mając uprawnienia na suwnicę mogę obsługiwać wciągniki i wciągarki?
1.10. Jaka jest różnica między suwnicą a wciągnikiem?
1.11. Rodzaje badań technicznych przeprowadzanych na suwnicach.
1.12. Terminy badań suwnic.
1.13. Przeglądy konserwacyjne suwnic i ich terminy

2.1. Na czym polega prawidłowa eksploatacja suwnic?
2.2. Ogólne zasady eksploatacji suwnic.
2.3. Jakie czynności powinien przeprowadzić obsługujący przed rozpoczęciem pracy?
2.4. Wymień czynności w ramach obsługi codziennej suwnicy (część mechaniczna suwnicy)?
2.5. Wymień czynności w ramach obsługi codziennej suwnicy (część elektryczna suwnicy)?
2.6. Jakich ładunków nie wolno podnosić?
2.7. Na jakiej wysokości należy transportować ładunki?
2.8. Zakres i sposób sprawdzenia konstrukcji nośnej suwnicy.
2.9. Sposób sprawdzenia zblocza z hakiem.
2.10. Zakres i sposób sprawdzenia liny nośnej.
2.11. Jakie czynności należy wykonać po uruchomieniu suwnicy?
2.12. Sposób sprawdzenia poprawności działania przyrządów sterowniczych.
2.13. Sposób sprawdzenia poprawności działania hamulców w mechanizmie podnoszenia.
2.14. Sposób przeprowadzenia próby jazdy suwnicą.
2.15. Sposób sprawdzenia poprawności działania wyłączników krańcowych mechanizmu podnoszenia.
2.16. Podstawowe obowiązki operatora suwnicy podczas pracy.
2.17. Jakie podstawowe czynności należy wykonać po zakończeniu pracy?
2.18. Czynności zabronione przy pracy z suwnicami.
2.19. Przykłady uszkodzeń elementów suwnicy po stwierdzeniu których suwnicą pracować nie wolno.
2.20. Na czym polega kojarzenie ruchów i wygaszanie wahań ładunków?
2.21. Czy suwnicą można transportować ludzi lub zwierzęta?
2.22. Bezpieczny transport ładunku przy użyciu dwóch suwnic.
2.23. Bezpieczna praca kilku suwnic, pracujących na jednym torowisku.
2.24. Bezpieczna praca kilku suwnic, znajdujących się na różnych poziomach roboczych.
2.25. Jak należy transportować długie ładunki np. pręty, wały czy rury stalowe?
2.26. Jak należy transportować ładunki posiadające ostre krawędzie, np. arkusz blachy?
2.27. Poprawne mocowane ładunku z pomocą szakli.
2.28. Poprawne zamocowanie ładunku za pomocą haka.

3.1. Kto może obsługiwać suwnice?
3.2. Kto to jest hakowy?

4.1. Klasyfikacja suwnic ze względu na budowę konstrukcji nośnej.
4.2. Klasyfikacja suwnic ze względu na rodzaj sterowania.
4.3. Klasyfikacja suwnic ze względu na przeznaczenie.
4.4. Główne rodzaje suwnic specjalnego przeznaczenia.

5.1. Podstawowe elementy budowy suwnic.
5.2. Kabina suwnicowa.
5.3. Co znajduje się w kabinie suwnicowej?
5.4. Wózek suwnicy.
5.5. Konstrukcja nośna suwnicy?
5.6. Dźwigar.
5.7. Czołownica.
5.8. Zblocze.
5.9. Podział zbloczy.
5.10. Sprzęgła stosowane w suwnicach.
5.11. Mechanizm jazdy wózka.
5.12. Mechanizm podnoszenia.
5.13. Bęben linowy.
5.14. Napęd jazdy suwnicy.
5.15. Hamulce stosowane w suwnicach.
5.16. Co to jest luzownik?
5.17. Z jakich głównych zespołów jest zbudowana suwnica (część mechaniczna)?
5.18. Z jakich głównych zespołów jest zbudowana suwnica (część elektryczna)?
5.19. Główny wyłącznik suwnicy.
5.20. Co to są odboje i gdzie są zamontowane? Rodzaje odbojów.
5.21. Tor jazdy.
5.22. Jakie informacje powinny być umieszczone na suwnicy w widocznym dla operatora miejscu?
5.23. Cięgnik.
5.24. Wciągnik.
5.25. Wciągarka.

6.1. Podstawowe parametry techniczne suwnic.
6.2. Udźwig nominalny.
6.3. Prędkość podnoszenia.
6.4. Wysokość podnoszenia.
6.5. Głębokość opuszczania.
6.6. Rozpiętość suwnicy.
6.7. Grupa natężenia pracy.

7.1. Do czego służą urządzenia zabezpieczające w suwnicach?
7.2. Podstawowe zabezpieczenia suwnic.
7.3. Zabezpieczenia typu elektrycznego suwnic.
7.4. Zabezpieczenia hydrauliczne suwnic.
7.5. Zabezpieczania typu mechanicznego suwnic.
7.6. Łącznik awaryjny zatrzymania stop.
7.7. W których miejscach suwnicy znajduje się wyłącznik awaryjnego zatrzymania stop?
7.8. Sposób sprawdzenia poprawności działania łącznika STOP.
7.9. Łapy oporowe.
7.10. Blokada zerowa przyrządów sterowniczych suwnicy.
7.11. Jak sprawdza się „blokadę zerową”?
7.12. Łączniki bezpieczeństwa przy barierkach, klapach i drzwiach.
7.13. Włączniki krańcowe.
7.14. Wyłącznik krańcowy wrzecionowy.
7.15. Włącznik krańcowy dźwigniowy.
7.16. Wyłącznik krańcowy różnicowy.
7.17. Jak sprawdzić wyłącznik krańcowy wrzecionowy mechanizmu podnoszenia?
7.18. Włączniki zespolone.
7.19. Czujniki zbliżeniowe.
7.20. Ogranicznik udźwigu (obciążenia).
7.21. Zabezpieczenia suwnicy przeciw zukosowaniu się.
7.23. Postępowanie w razie awarii hamulca w czasie podnoszenia ciężarów.
7.24. Procedura sprawdzenia hamulców mechanizmu podnoszenia oraz mechanizmu jazdy suwnicy.
7.25. Wiatromierze.
7.26. Urządzenia przeciwwiatrowe stosowane w suwnicach.
7.27. Czym powinny charakteryzować się urządzenia ostrzegawcze suwnic?
7.28. W jaki sposób mogą być sterowane mechanizmy robocze suwnic?
7.29. Elementy sterownicze suwnic.
7.30. Przecieki zewnętrzne układu hydraulicznego.
7.31. Przecieki wewnętrzne układu hydraulicznego.
7.32. Czy operator w ramach obsługi codziennej ma obowiązek skontrolować wycieki?
7.33. Dopuszczalne wartości przecieków wewnętrznych.
7.34. Zawór przelewowy – sprawdzenie działania.
7.35. Łącznik bezpieczeństwa w układzie elektrycznym suwnicy.
7.36. Zawory ze sterowaniem wstępnym.
7.37. Łącznik kluczykowy.
7.38. Jaką funkcję pełni zamek hydrauliczny?
7.39. Sprawdzenie działania zamka hydraulicznego.
7.40. Rozdzielacz w układzie hydraulicznym.
7.41. Bezpieczniki w instalacji elektrycznej.

8.1. Co to jest DOR?
8.2. Parametry wpływające na DOR zawiesia.
8.3. Gdzie można znaleźć informację o DOR zawiesia?
8.4. Wpływ kąta rozwarcia na DOR zawiesia.
8.5. Wpływ temperatury na DOR zawiesia.

9.1. Co to są zawiesia?
9.2. Rodzaje zawiesi.
9.3. Rodzaje oraz elementy składowe zawiesi.
9.4. Jakiego typu elementy można wykorzystać do zawieszania ładunków na haku?
9.5. Co powinno znajdować się na tabliczce znamionowej?
9.6. O czym świadczy kolor etykiety w zawiesiu?
9.7. Charakterystyka lin nośnych.
9.8. Budowa liny z rdzeniem niemetalowym.
9.9. Jak lina oraz łańcuch mocowane są do bębna?
9.10. Sposoby mocowania końców lin nośnych do konstrukcji suwnicy.
9.11. Jakiego rodzaju uszkodzeniom mogą ulec liny?
9.12. Charakterystyka zawiesi łańcuchowych.
9.13. Urządzenia chwytne stosowane w suwnicach.
9.14. Podział chwytaków. Zastosowanie chwytaków.
9.15. Kryteria zużycia dla zawiesi.
9.16. Kryteria zużycia dla haków.
9.17. W jaki sposób oznaczone są haki?
9.18. Przeglądy okresowe dla zawiesi.

10.1. Kto odpowiada za bezpieczną obsługę suwnicy?
10.2. Podstawowe obowiązki pracownika wynikające z przepisów BHP.
10.3. Podstawowe obowiązki służb eksploatacyjnych.
10.4. Zadania i obowiązki osób obsługujących urządzenie techniczne.
10.5. czynności zabronione się podczas obsługi suwnicy.
10.6. Środki ochrony indywidualnej osób obsługujących suwnicę.