Montaż fotowoltaiki – jakie uprawnienia SEP oraz UDT należy posiadać?

Uprawnienia wymagane przy montażu fotowoltaiki
Uprawnienia wymagane przy montażu fotowoltaiki

Kwalifikacje i uprawnienia SEP, a montaż instalacji fotowoltaicznych

Niewłaściwe wykonanie instalacji fotowoltaicznej może prowadzić do zwarcia w instalacji elektrycznej i pożaru, dlatego też praca ta przeznaczona jest dla osób o odpowiednich kwalifikacjach.

Jakie uprawnienia SEP lub UDT są potrzebne aby bezpiecznie wykonywać pracę?
Przeczytaj o tym w dalszej części artykułu.

Zasady odbioru instalacji fotowoltaicznej przez zakład energetyczny

W zasadzie montaż paneli fotowoltaicznych jest stosunkowo prostą czynnością. Wystarczy wyjść na dach, zamocować odpowiednią ilość paneli fotowoltaicznych, podłączyć falownik oraz licznik i można już zgłaszać instalację do zakładu energetycznego, który przyłączy instalację do sieci.

Tak wygląda teoria, w praktyce jest to czynność o wiele bardziej skomplikowana, ponieważ instalacja generuje prąd stały o napięciu rzędu 1000V.

Warto w tym miejscu przypomnieć że domowa instalacja pracuje na prądzie przemiennym o napięciu 240V. Błędy instalacyjne popełnione podczas montażu są przyczyną zwarć i mogą prowadzić do pożaru dachu.

O tym jak jest to istotny problem świadczy stale rosnąca ilość pożarów wywołanych przez instalacje fotowoltaiczne.

Budowa instalacji o mocy do 50 kWp, (tzw. mikroinstalacja), nie wymaga uzyskania pozwolenia. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli nasz system PV ma być wpięty do sieci elektrycznej (on-grid), musi spełnić określone wymagania zakładu energetycznego.

Wśród wymagań zakładu energetycznego znajdują się te związane z uprawnieniami osób odpowiedzialnych za:

 • wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej,
 • przeprowadzenie prac montażowych oraz nadzór nad pracami,
 • uzgodnienia związane z przepisami przeciwpożarowymi.

Uprawnienia wymagane przy montażu fotowoltaiki

Aby instalacja została odebrana i przyłączona do sieci osoba zajmująca się montażem instalacji powinna posiadać minimum jedno z dwóch uprawnień.

 • certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii wydany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). (podstawa prawna: art. 136 ust.3 oraz art. 136 ust. 4 ustwy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)

lub

 • ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie eksploatacji i dozoru wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)

Zapisz się na kurs SEP

Certyfikat instalatora OZE wydany przez UDT

Certyfikat instalatora OZE potwierdza kwalifikacje do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak:

 • systemy fotowoltaiczne
 • kotły i piece na biomasę
 • słoneczne systemy grzewcze
 • pompy ciepła oraz płytkie systemy geotermalne

Podobnie jak uprawnienia SEP certyfikat instalatora OZE wydawany jest na  5 lat.

Aby uzyskać certyfikat należy:

 • ukończyć szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym
 • zdać egzamin przed komisją UDT

lub

 • posiadać wykształcenie zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wykształcenie wyższe w określonej specjalności
 • złożyć wniosek o wydanie certyfikatu w wybranym oddziale terenowym UDT
Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii - wzór uprawnień UDT
Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii - wzór uprawnień UDT

Uprawnienia SEP wymagane przy montażu fotowoltaiki

Jak wspomniano wyżej monter powinien uzyskać świadectwo kwalifikacyjne SEP. Jest to warunek konieczny do pracy – uprawnienia instalatora są weryfikowane podczas odbioru instalacji przez zakład energetyczny.

Wymagane uprawnienia SEP przy montażu instalacji PV to:

 • Eksploatacja (E) w grupie 1
 • Dozór (D) w grupie 1

Aby uzyskać uprawnienia SEP należy przejść szkolenie a następnie przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego. Więcej o szkoleniach i egzaminach SEP dowiesz się tu –>

Wzór uprawnień SEP

Ważne jest także posiadanie odpowiedniego zakresu uprawnień. Stąd wymaga się następujących punktów:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

W przypadku osób zajmujących się pomiarami elektrycznymi wymagany jest jeszcze punkt 10:
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

Zobacz inne nasze szkolenia w tej kategorii


BAZA WIEDZY

Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PKM.EDU.PL