Co musisz wiedzieć o uprawnieniach UDT?

uprawnienia udt

Spis treści:

 1. Co to jest Urząd Dozoru Technicznego?
 2. Kto może zostać operatorem Urządzeń Transportu Bliskiego?
 3. Czy polskie uprawnienia UDT są uznawane w krajach Unii Europejskiej?

Uprawnienia UDT dla operatorów i konserwatorów - podstawowe informacje

1. Co to jest Urząd Dozoru Technicznego?

Urząd Dozoru Technicznego – państwowa instytucja, której celem jest kontrola bezpieczeństwa oraz zapewnienie prawidłowego działania urządzeń i instalacji technicznych, podlegających nadzorowi technicznemu.

Działania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) reguluje ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. POBIERZ: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Zgodnie z ustawą dozorem technicznym nazywane są działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska wskutek:

 • rozprężania cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego (m.in. kotły parowe i cieczowe, zbiorniki stałe i przenośne, wytwornice acetylenu stałe i przenośne, rurociągi parowe),
 • wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu (m.in. wciągarki i wciągniki, suwnice, żurawie, układnice, dźwigniki, wyciągi towarowe, wyciągi statków, podesty ruchome, schody i chodniki ruchome, dźwigi, dźwignice linotorowe, osobowe i towarowe koleje linowe, wyciągi turystyczne),
 • rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportowania.

2. Kto może zostać operatorem Urządzeń Transportu Bliskiego?

Operatorem może zostać osoba:

 • która ukończyła 18 lat,
 • która przystąpiła do egzaminu i uzyskała uprawnienia operatora,

– posiada umiejętność praktycznego wykonywania czynności obsługi UTB,
– posiada wiedzę w zakresie warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych

 • ciesząca się ogólnym dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym przez lekarza medycyny pracy,
 • w niektórych przypadkach (np. w przypadku żurawi wieżowych, samojezdnych itp.) konieczny jest pozytywny wynik badań psychotechnicznych.

3. Czy polskie uprawnienia UDT są uznawane w krajach Unii Europejskiej?

Pomimo iż polskie prawo oraz zasady przyznawania uprawnień do obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego są podobne do zasad, jakie obowiązują w innych krajach unii europejskiej, to jednak podjęcie legalnej pracy poza granicami jest utrudnione.

Podobnie sytuacja wygląda gdy pracownik z innego kraju chce podjąć pracę w Polsce.

Sytuacja ta wynika z faktu że nie opracowano aktualnie dokumentu ani rozporządzenia normalizującego zasady przyznawania uprawnień do obsługi we wszystkich krajach UE.

Uprawnienia UDT są różnie respektowane w poszczególnych krajach, zatem przed wyjazdem warto zapoznać się z obowiązującym w danym państwie prawem. Często polskie uprawnienia UDT będą brane pod uwagę w sytuacji gdy podczas kursu osoba odbyła odpowiednią ilość praktyk oraz zna poprawne działanie urządzenia. Są sytuacje gdy do legalnej pracy wystarczy jedynie przetłumaczenie dokumentów.

Zobacz inne nasze szkolenia w tej kategorii

Kurs operatora podestów ruchomych

Zdobądź nowe uprawnienia Operatora podestu ruchomego ogólnego przeznaczenia.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobywasz uprawnienia do obsługi podestów
 • Zyskujesz kwalifikacje pożądane na rynku pracy
 • Zwiększasz swoją wiedzę i umiejętności
Operator podestu ruchomego przejezdnego
Operator podestu ruchomego przejezdnego
5.0 (125)
 • Indywidualny termin szkolenia
 • Indywidualna lokalizacja szkolenia
 • Uprawnienia UDT
Już od 395 zł/os

Operator wózka jezdniowego ogólnego przeznaczenia

Zacznij pracę jako operator wózka jezdniowego ogólnego przeznaczenia. Zdobądź nowe kwalifikacje z Certo.pl

Korzyści ze szkolenia:

 • Podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe
 • Nauczysz się pracy z wózkiem widłowym
 • Zwiększysz swoją atrakcyjność na rynku pracy
Kurs UDT - operator wózków jezdniowych ogólnego przeznaczenia
Operator wózka jezdniowego ogólnego przeznaczenia
5.0 (289)
 • Indywidualny termin szkolenia
 • Indywidualna lokalizacja szkolenia
 • Uprawnienia UDT
Już od 395 zł/os

Kurs operator wózków jezdniowych specjalizowanych

Wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem (tzw. ładowarki teleskopowe lub Manitou) są to wyspecjalizowane urządzenia służące do przemieszczania ładunków trudnych warunkach terenowych.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zyskasz uprawnienia operatora wózka jezdniowego
 • Zwiększysz swoją atrakcyjność na rynku pracy
 • Nabędziesz nową, cenną wiedzę i umiejętności
Kurs UDT na operatora wózka jezdniowego specjalizowanego
Operator wózka jezdniowego specjalizowanego
5.0 (159)
 • Indywidualny termin szkolenia
 • Indywidualna lokalizacja szkolenia
 • Uprawnienia UDT
Już od 595 zł/os

Operator żurawia stacjonarnego

Kurs dedykujemy osobom, chcącym podnieść kwalifikacje zawodowe i nabyć zaświadczenie kwalifikacyjne jako Operator żurawia stacjonarnego

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobędziesz kwalifikacje operatora
 • Zyskujesz kwalifikacje pożądane na rynku pracy
 • Zwiększysz swoje szanse na rynku pracy
kurs Operator żurawia
Operator żurawia stacjonarnego
5.0 (63)
 • Indywidualny termin szkolenia
 • Indywidualna lokalizacja szkolenia
 • Uprawnienia UDT
Już od 395 zł/os

BAZA WIEDZY

Odwiedź naszą encyklopedię wiedzy
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PKM.EDU.PL
Start
Infolinia
0 Koszyk
0 Ulubione
Moje konto